Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 02.10.2015 g.09:00 - 02.10.2015 g.19:00
Data dodania: 18.08.2015

Ogólnopolska konferencja naukowa "Koziołek Matołek i inne bajkowe zwierzęta w tekstach kultury"

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kielce

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się wypowiedzieć na temat miejsca zwierząt w historycznych oraz współczesnych tekstach kultury adresowanych do dzieci. Pretekstem jest figura KOZIOŁKA MATOŁKA - zwierzątka, które jako jedno z pierwszych w polskiej twórczości dla dzieci osiągnęło niewiarygodną popularność jeszcze w okresie międzywojennym. Apogeum sławy komiksu Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza to jednak okres PRL - u, a zwłaszcza przełom lat 60. I 70. XX stulecia. Wtedy to dzieci polskie, oprócz świetnie przygotowanych przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie edycji książkowych Przygód Koziołka Matołka, mogły oglądać w kinach (potem również w telewizji) serial animowany pt. Dziwne przygody Koziołka Matołka
(projekt zrealizowany w warszawskim Studiu Miniatur Filmowych) oraz słuchać Przygód Koziołka Matołka na dwóch płytach gramofonowych (niebawem także w radiu) wydanych przez Polskie Nagrania.
 
Niniejsza konferencja stawia sobie za cel przypomnienie początków komiksowej literatury i sztuki dla dzieci z udziałem sympatycznego Matołka i innych zwierząt. Ale przedewszystkim interesuje nas wpływ kreacji
zwierzęcych bohaterów tekstów kultury na model świata przedstawionego w konkretnych utworach dla dzieci. Zachęcamy wszystkich, którzy prowadzą badania nad twórczością dla dzieci, wykorzystują konteksty słowo – obraz w pracy zawodowej z najmłodszymi i chcieliby się podzielić własnym i doświadczeniami oraz przemyśleniami nad sensem zastępowania (dopełniania) zwierzęcymi postaciami współczesnych tekstów kultury dziecięcej. Z tej perspektywy chcielibyśmy się wspólnie zastanowić nad rangą zwierząt w dziecięcej przestrzeni kulturowej (w bajkach, baśniach, opowiadaniach, wierszykach, komiksach, ilustracjach w książeczkach, czasopismach, na stronach internetowych, w formie audio i wideo, w kreskówkach filmowych, grach komputerowych). Trudno nie zauważyć, że ranga zwierząt w dziecięcej przestrzeni nic a nic nie zmalała. Autorzy współczesnych tekstów kultury dla dzieci nadal sięgają po zwierzęce postacie, zastępując i dopełniając nimi figury dorosłych ludzi, dziewczynek i chłopców. Okazuje się, że posiłkując się „światem zwierząt” o wiele łatwiej jest przekazać sens, dowcip sytuacyjny, humor, ironię, groteskę i wszelkie inne stany duchowe i emocjonalne przeżywane przez najmłodszych.
 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich chętnych, którym z różnych powodów bliski jest temat twórczości dla dzieci. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby naukowo, twórczo i zawodowo związane z
tworzeniem, badaniem i wykorzystywaniem w pracy z dziećmi tekstów kultury. Mile widziane będą głosy na temat przeszłości i... przyszłości Koziołka Matołka (czy możliwa jest reaktywacja najpopularniejszego polskiego kozła?) i innych projektów literackich i artystycznych z udziałem figur zwierzęcych. Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w konferencji (do wygłoszenia komunikatu/referatu) i/lub nadesłania artykułu, który (jeśli uzyska pozytywną recenzję) będzie zamieszczony w publikacji cyfrowej (na stronie Instytutu Bajki przy ECB w Pacanowie) i wydrukowany w wydawnictwie zbiorowym.
Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2015 roku na adres sekretarza konferencji (e-mail: monika.bator@gmail.com)
Z autorami przyjętych abstraktów wystąpień lub tekstów przeznaczonych do opublikowania skontaktujemy się najpóźniej do 10 września 2015. Planowany czas wystąpienia to 20 minut; artykuły do druku – od
0,6 do 1,1 arkusza wydawniczego (od 11 do 21 tysięcy znaków).
Uczestników konferencji obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 100 PLN, którą należy uiścić do dnia 22 września 2015 roku włącznie. Kwota ta zostanie wykorzystana na redakcję i dofinansowanie druku
recenzowanej i punktowanej (5 punktów) publikacji. Dane do przelewu bankowego: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 - 133 Pacanów;
numer konta: 94 85170007 0040 0400 3001 0004;
Wpłaty z dopiskiem: Konferencja Instytutu Bajki ECB 2015
Wszystkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: www.ujk.edu.pl/ifp oraz na stronie ECB http://www.stolica-bajek.pl/centrum-bajki.php i na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Europejskie-Centrum-Bajki-w-Pacanowie/
Udział w konferencji w charakterze słuchacza jest bezpłatny.
 
Po zamknięciu obrad 3 X 2015 zapraszamy do Pacanowa – proponujemy Państwu zwiedzanie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie oraz Muzeum Zabawek w Kielcach (dojazd zorgani zowany)
.
W razie szczegółowych pytań lub wątpliwości dotyczących konferencji prosimy o kontakt na adres sekretarza konferencji – dr Moniki Bator: telefon: 509794076 ; e-mail: monika.bator@gmail.com
 
Opiekun naukowy konferencji: dr hab. prof. UJK Barbara Lena Gierszewska
Sekretarz konferencji: dr Monika Bator

Zobacz także

27.05.2015

Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii

Potrzeba organizacji konferencji wynika z obserwowanego wzrostu świadomości społecznej na temat zaburzeń mowy. Celem konferencji jest m.in. prowadzenie działań mających na celu propagowanie profilaktyki logopedycznej – jest ona zatem kierowana nie tylko do specjalistów, ale także rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci, chcących korzystać z najnowszych osiągnięć nauki, pozwalających stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do startu w życie. Naszą intencją jest także poruszenie zagadnień dotyczących zaburzeń komunikacji u dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym na specjalistów w zakresie gerontologopedii.

10.04.2015

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Kresów i pogranicza wschodniego oraz północno-wschodniego w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży. Temat wydaje nam się ciekawy, a jednocześnie wciąż wymagający szczegółowych badań, nowych ujęć, analiz i interpretacji, skupionych zarówno na problematyce związanej z geograficznie, historycznie, kulturowo czy literacko rozumianymi Kresami oraz twórcami kresowymi, ale również na literackich współczesnych tematyzacjach pogranicza.

30.03.2016

Ścieżkami Pisarzy: Kraków zmitologizowany / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków od wieków zajmuje szczególne miejsce na mapie polskich oraz europejskich wyobrażeń kulturowych. Mitologizacji poddano nie tylko historyczne początki grodu Kraka, jego poszczególne obszary, obiekty oraz bohaterów literackich czy legendarnych, ale też jego późniejsze dzieje i rozwój. Mity krakowskie są wielodyskursywną siatką, która na poziomie symbolicznym oplata miasto i otwiera przed nim nowe formy egzystencji. Ich oddziaływanie od niepamiętnych czasów skłaniało artystów, pisarzy i ludzi kultury do podejmowania z nimi dyskusji, która często prowadziła do demitologizacji poszczególnych aspektów ustrukturyzowanych już wyobrażeń.

02.03.2016

Kultura czytelnicza młodego pokolenia

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kultura czytelnicza młodego pokolenia

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.