Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.10.2015 g.09:00 - 02.10.2015 g.19:00
Added on: 18.08.2015

Ogólnopolska konferencja naukowa "Koziołek Matołek i inne bajkowe zwierzęta w tekstach kultury"

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się wypowiedzieć na temat miejsca zwierząt w historycznych oraz współczesnych tekstach kultury adresowanych do dzieci. Pretekstem jest figura KOZIOŁKA MATOŁKA - zwierzątka, które jako jedno z pierwszych w polskiej twórczości dla dzieci osiągnęło niewiarygodną popularność jeszcze w okresie międzywojennym. Apogeum sławy komiksu Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza to jednak okres PRL - u, a zwłaszcza przełom lat 60. I 70. XX stulecia. Wtedy to dzieci polskie, oprócz świetnie przygotowanych przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie edycji książkowych Przygód Koziołka Matołka, mogły oglądać w kinach (potem również w telewizji) serial animowany pt. Dziwne przygody Koziołka Matołka
(projekt zrealizowany w warszawskim Studiu Miniatur Filmowych) oraz słuchać Przygód Koziołka Matołka na dwóch płytach gramofonowych (niebawem także w radiu) wydanych przez Polskie Nagrania.
 
Niniejsza konferencja stawia sobie za cel przypomnienie początków komiksowej literatury i sztuki dla dzieci z udziałem sympatycznego Matołka i innych zwierząt. Ale przedewszystkim interesuje nas wpływ kreacji
zwierzęcych bohaterów tekstów kultury na model świata przedstawionego w konkretnych utworach dla dzieci. Zachęcamy wszystkich, którzy prowadzą badania nad twórczością dla dzieci, wykorzystują konteksty słowo – obraz w pracy zawodowej z najmłodszymi i chcieliby się podzielić własnym i doświadczeniami oraz przemyśleniami nad sensem zastępowania (dopełniania) zwierzęcymi postaciami współczesnych tekstów kultury dziecięcej. Z tej perspektywy chcielibyśmy się wspólnie zastanowić nad rangą zwierząt w dziecięcej przestrzeni kulturowej (w bajkach, baśniach, opowiadaniach, wierszykach, komiksach, ilustracjach w książeczkach, czasopismach, na stronach internetowych, w formie audio i wideo, w kreskówkach filmowych, grach komputerowych). Trudno nie zauważyć, że ranga zwierząt w dziecięcej przestrzeni nic a nic nie zmalała. Autorzy współczesnych tekstów kultury dla dzieci nadal sięgają po zwierzęce postacie, zastępując i dopełniając nimi figury dorosłych ludzi, dziewczynek i chłopców. Okazuje się, że posiłkując się „światem zwierząt” o wiele łatwiej jest przekazać sens, dowcip sytuacyjny, humor, ironię, groteskę i wszelkie inne stany duchowe i emocjonalne przeżywane przez najmłodszych.
 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich chętnych, którym z różnych powodów bliski jest temat twórczości dla dzieci. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby naukowo, twórczo i zawodowo związane z
tworzeniem, badaniem i wykorzystywaniem w pracy z dziećmi tekstów kultury. Mile widziane będą głosy na temat przeszłości i... przyszłości Koziołka Matołka (czy możliwa jest reaktywacja najpopularniejszego polskiego kozła?) i innych projektów literackich i artystycznych z udziałem figur zwierzęcych. Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w konferencji (do wygłoszenia komunikatu/referatu) i/lub nadesłania artykułu, który (jeśli uzyska pozytywną recenzję) będzie zamieszczony w publikacji cyfrowej (na stronie Instytutu Bajki przy ECB w Pacanowie) i wydrukowany w wydawnictwie zbiorowym.
Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2015 roku na adres sekretarza konferencji (e-mail: monika.bator@gmail.com)
Z autorami przyjętych abstraktów wystąpień lub tekstów przeznaczonych do opublikowania skontaktujemy się najpóźniej do 10 września 2015. Planowany czas wystąpienia to 20 minut; artykuły do druku – od
0,6 do 1,1 arkusza wydawniczego (od 11 do 21 tysięcy znaków).
Uczestników konferencji obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 100 PLN, którą należy uiścić do dnia 22 września 2015 roku włącznie. Kwota ta zostanie wykorzystana na redakcję i dofinansowanie druku
recenzowanej i punktowanej (5 punktów) publikacji. Dane do przelewu bankowego: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 - 133 Pacanów;
numer konta: 94 85170007 0040 0400 3001 0004;
Wpłaty z dopiskiem: Konferencja Instytutu Bajki ECB 2015
Wszystkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: www.ujk.edu.pl/ifp oraz na stronie ECB http://www.stolica-bajek.pl/centrum-bajki.php i na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Europejskie-Centrum-Bajki-w-Pacanowie/
Udział w konferencji w charakterze słuchacza jest bezpłatny.
 
Po zamknięciu obrad 3 X 2015 zapraszamy do Pacanowa – proponujemy Państwu zwiedzanie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie oraz Muzeum Zabawek w Kielcach (dojazd zorgani zowany)
.
W razie szczegółowych pytań lub wątpliwości dotyczących konferencji prosimy o kontakt na adres sekretarza konferencji – dr Moniki Bator: telefon: 509794076 ; e-mail: monika.bator@gmail.com
 
Opiekun naukowy konferencji: dr hab. prof. UJK Barbara Lena Gierszewska
Sekretarz konferencji: dr Monika Bator

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.