Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 16.09.2015 g.15:00 - 17.09.2015 g.17:00
Data dodania: 11.09.2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od-czytania Długosza

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Częstochowa

W związku z obchodami 600. rocznicy urodzin Jana Długosza, chcąc upamiętnić tego wielkiego kronikarza, historyka, pisarza, wychowawcę młodzieży, związanego z podczęstochowską Brzeźnicą i Kłobuckiem (z okolicami Częstochowy), pragniemy zaprosić wszystkich pracowników naukowych oraz doktorantów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Od-czytania Długosza”.

Ten wybitny kronikarz, który swoją wizją historii ukształtował na wiele wieków wyobraźnię społeczeństwa polskiego, a swoją twórczością wpisał się na stałe w historię dziejopisarstwa i literatury polskiej, w ostatnich dekadach został nieco odsunięty od głównego nurtu rozważań literaturoznawczych. Wykorzystując zatem okazję rocznicy, chcemy zaproponować pochylenie się nad twórczością Jana Długosza oraz jego funkcjonowaniem w kontekstach kulturowych zarówno jego jak i naszych czasów. Mamy świadomość, że osiągnięcia historiograficzne Jana Długosza można i trzeba badać w perspektywie literaturoznawczej, dokonując nieustannie kwerendy rozwijających się badań mediewistycznych. Jednocześnie  powszechnie wiadomo, że twórczość polskiego kronikarza była źródłem wielu innych dzieł, inspirując do kreowania indywidualnych wizji dziejów i budując tożsamość narodową w ważnych momentach historycznych. Z tego powodu proponujemy drugi krąg badawczy związany z imitacjami, nawiązaniami, recepcją, restytucją i innymi relacjami autorów i tekstów późniejszych. Nie chcemy jednak, by refleksja nad dziedzictwem Jana Długosza pozostawała wyłącznie w ujęciu diachronicznym, poniekąd unicestwiającym jego twórczość w dyskursie współczesnym, dlatego też proponujemy pojemna formułę „od-czytywania”, która w myśli poststrukturalistycznej wiąże się z możliwością przykładania nowoczesnych języków badawczych do tekstów średniowiecznego dziejopisa. Z tym wiąże się trzeci krąg badawczy, proponowany przez organizatorów konferencji, który zakłada badanie tekstów Jana Długosza językami dekonstrukcji, imagologii, geopoetyki, culture studies, antropologicznymi, postkolonialnymi itd. Jesteśmy przekonani, że pozwoli na wydobycie sensów dotychczas niewidocznych, przesłoniętych właśnie warstwami ustalonych w tradycji znaczeń, a także w szerszej perspektywie badań mediewistycznych na otwarcie tego dyskursu na komparatystyczne procedury pluralizmu, interdyscyplinarności, doświadczenia, kontekstowości itp.

Program konferencji

  • 16 września

15.00 – uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienia JM Rektora AJD dra hab. inż. prof. AJD, Zygmunta Bąka oraz Prezydenta m. Częstochowa Krzysztofa Matyjszczyka.

15.30 – panel dyskusyjny z udziałem prof. Franciszka Ziejki, prof. Jana Malickiego, prof. Andrzeja Dąbrówki, prof. Marii Węchowej i dra hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka.

17.30 – rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Gry wyobraźni”.

18.00 – koncert Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego "Cantus".

  • 17 września

9.00 - rozpoczęcie II dnia konferencji

9. 00 – 11.30 – I panel

mgr Jan Petrásek, Slezská Univerzita v Opavě, Strategia narracji Annales Jana Długosza wobec czeskiej historii i jej (dys)kontynuacja w dziejopisarstwie polskiego renesansu;

dr Katarzyna Janus, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,  "Hocus pocus". Miracula w pierwszych księgach Długoszowych Roczników. Funkcja przekazu. 

dr Edyta Skoczylas-Krotla, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Rok 1410 według Jana Długosza – leksyka tekstów dziejopisarza

dr Katarzyna Chmielewska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Łzy spiżowych posągów w pałacu Popiela. Jan Długosz o Pompiliuszach polskich;

mgr Marcin Kiełbus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Faktografia a dydaktyka: „balneum” i „sordes” w „Rocznikach” Jana Długosza.

11.30-12.00 – przerwa kawowa

12.00 - 14.00 – II panel

mgr Elżbieta Hak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Kronika Długosza jako źródło inspiracji estetycznej;

dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Co słychać u Długosza? Audioantropologiczne badanie odgłosów „Roczników” Jana Długosza;

dr Anna Musialik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach, Śmierć i żałoba w Rocznikach Jana Długosza.

dr Barbara Kowalska, AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Jan Długosz w świetle liczb

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 – III panel

mgr Piotr Kołpak, Uniwersytet Jagielloński, Czy Jan Długosz słuchał kazań Jana Kapistrana na krakowskim Rynku?  Osobiste doświadczenie jako źródło kreowania pamięci historycznej;

dr Marta Kasprowska-Jarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Recepcja dzieł Jana Długosza w Gentis Silesiae annales Joachima Cereusa;

mgr Maciej Gaździcki, Uniwersytet Jagielloński, Kraszewski jako czytelnik dzieła Długosza, Długosz jako bohater dzieła Kraszewskiego. „Roczniki” i „Dzieje Polski”;

mgr Ewa Stolarczyk, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Jan Długosz w czasopiśmie „Dzwonek Częstochowski”.

17.00 – wystąpienie zamykające konferencji

dr hab. Robert K. Zawadzki, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Droga do wielkości historiografa, czyli znakomite fakty żywota Jana Długosza. Część pierwsza: dzieciństwo i młodość (na podstawie Vita Ioannis Dlugosch Senioris canonici Cracoviensis).

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.