Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 14.09.2017 - 15.09.2017
Data dodania: 14.07.2017

Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Częstochowa
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie oraz Warszawska Izba Gospodarcza mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów", która odbędzie się w Częstochowie w dniach 14-15 września 2017 roku.

Zwyczaj koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, jako wotum i wyraz szczególnej czci, został zapoczątkowany już w średniowieczu. Jednakże głębszy wymiar teologiczny i określoną oprawę otrzymały dopiero na początku XVII wieku, kiedy to kapituła watykańska wyraziła zgodę na koronację kilkudziesięciu obrazów na terenie Italii. W następnym stuleciu taka forma okazywania hołdu wizerunkom Najświętszej Maryi Panny przeszczepiona została na teren Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Jako pierwszy ukoronowany został Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość odbyła się 8 września 1717 roku. Kilka tygodni wcześniej (22 lipca 1717 r.) przybył na Jasną Górę kanclerz wielki koronny Jan Szembek, który przekazał korony papieskie otrzymane uprzednio od nuncjusza w Saksonii, jak również przedstawił dekret upoważniający biskupa chełmskiego Krzysztofa Szembeka do dokonania koronacji oraz „modus coromandi Sacram Imaginem". W ciągu kolejnych 300 lat ukoronowano w Polsce niemal 200 wizerunków Najświętszej Maryi Panny, stanowiąc o symbolice polskiego chrześcijaństwa.

Rocznica pierwszej koronacji jest okazją do zaprezentowania problematyki związanej z kultem Matki Bożej na ziemiach Polskich. Zapraszamy do wymiany myśli przedstawicieli świata nauki i sztuki: historyków, historyków sztuki, teologów, antropologów, kulturoznawców, literaturoznawców, filozofów, etnografów, etc. Pragniemy, aby wśród poruszanych zagadnień znalazły się tematy związane z koronacją obrazów Matki Bożej: problematyka wizerunku, ceremonie koronacji, wydarzenia i przekazy historyczne związane z tymi wydarzeniami, historia koronowanych obrazów, ikonografia, odniesienia koronacji obrazów w literaturze i kulturze, itp.

Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł (dla studentów i doktorantów 200 zł), przeznaczona zostanie na zakwaterowanie, wyżywienie w dniu obrad oraz druk recenzowanej monografii.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 lipca 2017 roku na adres: towarzystwo.szembekow@gmail.com

Patronat honorowy:
Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - Stanisław Karczewski
Przeor Jasnej Góry - o. Marian Waligóra
Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk
JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - dr hab., prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska

Komitet honorowy:
Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie - Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej - Ryszard Marcińczak
Prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie - dr Elżbieta Wróbel

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Stroynowski - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ks. prof. dr hab. Jan Związek - emerytowany prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab., prof. AJD Maciej Trąbski - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Komitet organizacyjny:
dr Edyta Sadowska - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
dr Karolina Studnicka-Mariańczyk - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Ewelina Dziewońska-Chudy - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Elżbieta Hak - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Martyna Ujma - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Jan Kaczmarzyk - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Mateusz Pawlak - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Patronat medialny:

     

       

______________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI:

14 września (czwartek)
 • 10.00-10.40 / sala 0.12 - Uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienia Przedstawiciela Marszałka Senatu RP, Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, prof. AJD, Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Agnieszki Czajkowskiej, prof. AJD, Dyrekcji Instytutu Historii AJD w Częstochowie, Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie Władysława Ryszarda Szeląga, Prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Częstochowie dr Elżbiety Wróbel, Prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej Ryszarda Marcińczaka
 • 10.40–12.00 panel I, sala 0.12
  prowadzący: dr hab., prof. AJD Maciej Trąbski
  10.40–11.00 prof. dr. hab. Mirosław Krajewski (UKW w Bydgoszczy), Koronacja Figury Najświętszej Maryi Panny Skępskiej w 1755 r.
  11.00–11.20 dr hab., prof. nadzw. Marek Grzegorz Zieliński (UKW w Bydgoszczy), Koronacja obrazu Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie w 1754 r.
  11.20–11.40 dr hab. Dorota Wereda (UP-H w Siedlcach), Koronacje wizerunków maryjnych w Cerkwi unickiej
  11.40–12.00 dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK w Toruniu), Koronacje wizerunków maryjnych dokonane przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach obecnego
  województwa kujawsko-pomorskiego: Markowice, Bydgoszcz, Pieranie, Toruń, Rywałd Królewski,
  Obory
  12.00–12.20 dyskusja
  12.20–12.30 przerwa kawowa
 • 12.30–13.50 panel II, sala 0.12
  prowadząca: dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska
  12.30–12.50 prof. dr hab. Urszula Mazurczak (KUL), Korona na głowie – Korona ponad głową Najświętszej Panny Maryi. Teologiczny sens, kultowy ceremoniał i artystyczna wizualizacja Koronacji Maryi w sztuce
  12.50–13.10 mgr Tomasz Awdziejczyk (Związek Polskich Artystów Plastyków), Koronowanie Świętych Obrazów – zasady i praktyka
  13.10–13.30 prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (AJD), Wizerunki Matki Bożej w wybranych utworach poetyckich
  13.30–13.50 dr Katarzyna Janus (AJD), Poeteae minores dawnej Polski o koronowanych wizerunkach Matki Bożej
  13.50–14.10 dyskusja
  14.10–15.30 przerwa obiadowa
 • 15.30–17.00 panel III, sala 0.12
  prowadzący: dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
  15.30–15.45 dr o. Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Koronacja rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy u zarania rozwoju Jej kultu w Kościele powszechnym
  15.45–16.00 mgr Bartosz Stuła (AJD), Koronacje Matki Bożej w kulturze latynoamerykańskiej
  na przykładzie wizerunku z Guadalupe i Lujan
  16.00–16.15 mgr Anna Kotowicz (UG), Biała Pani z Podola – koronacja wizerunku NMP Jazłowieckiej
  16.15–16.30 mgr Grzegorz Misiura (KUL), Kult maryjny w Janowie Lubelskim i koronacja jej
  cudownego wizerunku w 1985 r.
  16.30–16.45 mgr Izabela Kuśnierek (AJD), Koronacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Węgrzech
  16.45–17.00 mgr Łukasz Janusz (UW-M), Historia objawień i koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
  17.00–17.15 dyskusja
  17.15–17.30 przerwa kawowa
 • 17.30–18.30 panel IV, sala 0.12
  prowadzący: dr Norbert Morawiec
  17.30–17.45 Władysław Ryszard Szeląg (Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie), Słowo o Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
  17.45–18.00 mgr Ryszard Marcińczak (Warszawska Izba Gospodarcza), Sieradzanie jako obrońcy Koron Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
  18.00–18.15 mgr Dariusz Jóźwiak (KUL), Sanktuaria Maryjne na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej
  18.15–18.30 mgr Norbert Kępiński (AJD), Koronacja cudownego obrazu Matki Bożej w Rudkach
  18.30–19.00 dyskusja
 • 19.30 – uroczysta kolacja (Restauracja TORI, ul. Racławicka 2)
15 września (piątek)
 • 10.00–11.30 panel V, sala 0.12
prowadząca: dr Edyta Sadowska
10.00–10.15 dr Bożena Józefów-Czerwińska (AH im. A. Gieysztora), Przemiany wizerunku Matki Boskiej w sztuce sakralnej Kościoła wschodniego
10.15–10.30 Agnieszka Banaś (UO), Suknie i korony Czarnej Madonny z Jasnej Góry
10.30–10.45 mgr Elżbieta Hak (AJD), Wizerunek Matki Bożej w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza
10.45–11.00 mgr Anna Meiser (AJD), Przewodniczka w świętej rozmowie – wizerunek Matki Bożej Bytomskiej, jego historia i kult
11.00–11.15 mgr Mateusz Pawlak (AJD), Wizerunek Matki Bożej Leśniowskiej
11.15–11.30 mgr Monika Michalska (UJ), „Domus Gratiae Sanctae Mariae” – legenda o koronowanym wizerunku Matki Bożej w Krzeszowie
11.30–12.00 dyskusja
12.00–12.15 przerwa kawowa
 • 12.15–14.00 panel VI, sala 0.12
prowadzący: dr hab., prof. AJD Maciej Trąbski
12.15–12.30 dr Ewa Rybałt (UMCS), „Madonna z Dzieciątkiem” z kościoła św. Ducha w Lublinie
12.30–12.45 mgr Mariia Biletska (KUL), Odrodzenie sanktuarium w Latyczowie
12.45–13.00 mgr Krzysztof Perzyna (KUL), Cuda opisane w dziele „Pustynia w raj zamieniona”
13.00–13.15 Kinga Dudziak (UAM), Kult Matki Bożej na Kaszubach na przykładzie Sanktuarium w Wejherowie
13.15–13.30 mgr Adrian Rosłon (UP-H w Siedlcach), Wpływ koronowanych wizerunków Matki Bożej z terenu diecezji drohiczyńskiej na bezpieczeństwo personalne diecezjan
13.30–13.45 mgr Jan Kaczmarzyk (AJD), Krótka historia cudowneg o obrazu Matki Bożej Chełmskiej
13.45–14.00 mgr Marcin Kościelniak (AJD), Rozwój pobożności maryjnej wśród wiernych diecezji częstochowskiej za pontyfikatu bp. Stefana Bareły (1964–1984)
14.00–14.30 dyskusja
 • 14.45 – obiad

Zobacz także

22.12.2019

Świąteczne życzenia

Radosnych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wielu sukcesów w nadchodzących Nowym Roku życzy Zespół redakcyjny „Biuletynu Polonistycznego”.

23.04.2016

Tekst, słowo, obraz

Koło Naukowe Edytorów działające przy Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na studencko-doktorancką konferencję naukową „Tekst, słowo, obraz”, która odbędzie się 4 czerwca 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŁ. Podczas spotkania pragnęlibyśmy przyjrzeć się rozmaitym sposobom przenikania się kategorii zawartych w tytule konferencji. Tak jak podczas zeszłorocznej konferencji punktem wyjścia dla naszych rozważań uczynimy „tekst”, który w naukach humanistycznych stwarza szerokie pole do analizy zagadnień związanych nie tylko z literaturoznawstwem, ale także edytorstwem naukowym, translatoryką czy też szeroko rozumianym designem. Mamy nadzieję, że „słowo” oraz „obraz” jako kategorie uzupełniające pozwolą przyjrzeć się „tekstowi” z oryginalnych, nieoczywistych, inspirujących stron. Chcielibyśmy, by wypunktowane poniżej zagadnienia stały się przyczynkiem do ożywczej dyskusji, do której zapraszamy studentów i doktorantów kierunków literaturoznawczych, kulturoznawczych i graficznych.

19.02.2017

Obraz choroby w dyskursie kulturowym / Ogólnopolska konferencja naukowa

Cel i tematyka:   Konferencja wpisuje się w nowy, kształtujący się w środowisku akademickim kulturowy dyskurs na temat choroby, stanowiący uzupełnienie dyskursów obecnych w obszarze nauk medycznych. Za szczególnie uzasadnioną i potrzebną uważamy między innymi analizę kulturowych uwarunkowań kategorii choroby oraz jej wielowymiarowego wpływu na szeroko rozumianą kulturę. Planowana konferencja w zamierzeniu stanowić ma forum dla dyskusji interdyscyplinarnej i być może transdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać przedstawiciele takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, nauki o sztuce, medioznawstwo, psychologia, a także nauk medycznych. 

17.04.2017

Cięcie ciał. Ruchome obrazy

Cięcie ciał. Ruchome obrazy, 12–13 czerwca 2017, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski Ruchome obrazy służą do przedstawiania/wizualizowania ciał, w procesie tym fragmentaryzując je i zarazem scalając. Ukazują ich wnętrza, otwierają je przed naszymi oczami, analizują i prześlizgują się po powierzchni; bywają także rozumiane jako odcieleśniające i odbierające materialność. Ciała w kinie, zwłaszcza te wizualizowane z wykorzystaniem narzędzi animacji czy technik cyfrowych, wydają się pozbawione ciężaru i wolne od praw fizyki. Podobnie wieloznaczny charakter ma refleksja nad ciałem obrazu i cielesnością widza. Z jednej strony chętnie mówimy o materialności taśmy filmowej, którą w ostatnich dziesięcioleciach powszechnie zastępują „niematerialne” nośniki cyfrowe. Na ile jednak jest to jedynie metaforyzacja, która ukierunkowuje i upraszcza nasze myślenie o obrazach cyfrowych? Ponadto, to właśnie media elektroniczne umożliwiły wyjątkowe zbliżenie ciał i obrazów, dzięki wykorzystaniu coraz lżejszych urządzeń rejestrujących, ekranów dotykowych, przenośnych odtwarzaczy i wreszcie coraz doskonalszych technik wizualizacji w medycynie. Tymczasem sam widz kinowy nadal postrzegany bywa jako bezcielesny, tożsamy jedynie z abstrakcyjnie ujmowanym zmysłem wzroku; to także uproszczenie, które można podać w wątpliwość. Podczas konferencji dyskutować będziemy o problemie cielesności w relacji do ruchomych obrazów: artystycznych, naukowych i przynależnych do kultury popularnej. Tytułowe „cięcie ciał” zwraca uwagę na jednoznaczność i procesualność ingerencji ruchomego obrazu w ciało, wynikające z samej jego natury. Tę jednak naturę – nieuchwytne ciało ruchomego obrazu – także chcielibyśmy poddać refleksji. Zapraszamy do zgłaszania referatów wpisujących się w poniższe bloki tematyczne:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.