Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 02.12.2015 - 03.12.2015
Data dodania: 07.10.2015

Pozwolić człowiekowi żyć. Wolność w literaturze — od modernizmu do współczesności. Studencko-doktorancka konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

„Pozwolić człowiekowi ŻYĆ — oto jedyny system i ideologia” — pisał w Szkicach piórkiem Andrzej Bobkowski, uznając wolność za najwyższe prawo. Dostrzegał jednak, że biurokratyzująca się Europa coraz bardziej zagraża wolności. Czy dziś, gdy wyzwolenie z ponadosobowych struktur wydaje się niemożliwe, można nadal doświadczać uczucia swobody, głębokiego oddechu życia? Co stało się z jedną z najważniejszych wartości kultury — wolnością stanowienia o sobie?

Wierząc, że humanistyka pozostaje obszarem, w którym panuje swoboda myślenia oraz mówienia językiem własnego „ja”, Koło Naukowe Polonistów, działające przy Katedrze Literatury XX i XXI w. Uniwersytetu Łódzkiego, zaprasza do twórczej rozmowy o wolności podczas obrad studencko-doktoranckiej konferencji naukowej. „Człowiek wolny, intelektualista, pisarz i poeta naprawdę wolny, który chce być wolny, będzie do końca tego świata miał coś z chuligana” — przekonywał Bobkowski. Literacka dyskusja o wolności to nieprzerwany wielogłos, do którego wciąż przyłączają się nowi rozmówcy. „Chuligańska” wartość odczuwana jest z podobną siłą zarówno na poziomie jednostkowym czy społecznym, jak i globalnym. Wolność ta nie oznacza jedynie braku kajdan; wielowymiarowa i niejednoznaczna, wpisuje się w krąg literackich arcymotywów.

Celem konferencji jest przyjrzenie się zagadnieniu wolności literatury i wolności w literaturze, szczególnie od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do zapoznania się z następującymi propozycjami zagadnień:

Wolność w teorii

 • Czym jest wolność? Próba definicji. Sposoby rozumienia wolności
 • Wolność jako wartość nadrzędna?
 • Co, jeśli nie wolność?
 • Dialogi o wolności. Rozmowa i milczenie

Wolność a społeczeństwo:

 • Literatura w przestrzeni zniewolonej
 • Rozum polityczny. Pułapki systemowych dogmatów a swoboda myśli
 • Ucieczki i enklawy. Tworzenie i poszukiwanie przestrzeni „niepodległych”
 • Sposoby odzyskiwania wolności
 • Wolność zniewolenia. Perspektywy niewolącego i zniewolonego. Wolność własna a cudza Granice wolności
 • Swoboda wypowiedzi artystycznej. Prowokacje i protesty
 • Produkowanie wolności. Taśma produkcyjna, marketing i konsumpcja wolności
 • Wolność a współczesne media. Przestrzeń prywatna a przestrzeń medialna

Tożsamość wolna:

 • Wolność osobowości. Swoboda (auto)kreacji
 • U-więzienie, izolacja – zniewolenie dobrowolne?
 • Niewole psycho­fizyczne: nałogi, choroby, obsesje
 • Improwizacja. Twórczość „nieskrępowana”

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z abstraktem, liczącym do 600 znaków, prosimy przesyłać do 31 października 2015 r. drogą e-mailową na adres: knp.wolnosc@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. W jej ramach zapewniamy publikację tomu monograficznego oraz uroczystą kolację. Pozostałe koszty ponoszą uczestnicy. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
31.10.2015 19:00
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.