Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 28.05.2020 - 29.05.2020
Data dodania: 19.01.2020

Teatr - pytanie o człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Lublin

Badania teatrologiczne, zainicjowane w KUL przez prof. Irenę Sławińską w 1950 r., w wymiarze instytucjonalnym zostały skonkretyzowane powstaniem w 1975 r. Katedry Dramatu i Teatru. Zawsze w polu obserwacji lubelskich badaczy pozostawał teatr odczytywany w perspektywach antropologicznych i sakralnych. Zainspirowani słowami promotorki lubelskiej teatrologii, wypowiedzianymi u schyłku XX stulecia: „dlatego, że żyjemy w epoce desakralizacji świata i desakralizacji człowieka, otwarcie ku transcendencji, ku sacrum, jest konieczne do odbudowania pełnej wiedzy o człowieku”, proponujemy naukową refleksję nad zmieniającym się obrazem człowieka w dramacie i teatrze XX i XXI wieku. (informacja organizatorów)

Reaktywując stare pytanie: czym jest teatr? chcielibyśmy wspólnie rozważyć, czym  uczestniczący w przemianach współczesnego świata teatr dla widza się staje. Pragniemy sprowokować refleksję nad tym, jakie wyzwania stają dziś przed teatrologią, jak opisać człowieka pojawiającego się na współczesnej scenie, jak jawi się on w nowej dramaturgii, jaki jest jego status metafizyczny. Sądzimy bowiem, że potrzebny jest powrót do korzeni teatru, do jego cech konstytutywnych, a zarazem – ponowne odkrycie personalistycznego fundamentu tej sztuki. Podejmując wszystkie te kwestie, ale otwarci również na propozycje Referentów, zmierzać będziemy do odpowiedzi na tytułowe pytanie: o człowieka  w  teatrze.

Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji kierujemy do badaczy teatru i dramatu, jak również praktyków teatru. Proponujemy do rozważenia następujące obszary tematyczne:

  • teatr – rzeczywistością pytań o człowieka,
  • antropologia teatru a metafizyka,
  • człowiek na scenie - podmiot czy przedmiot?
  • sacrum chrześcijańskie w teatrze i dramacie XX i XXI wieku,
  • obraz człowieka w dramacie i teatrze XX i XXI wieku,
  • teatr wobec widza, widz wobec teatru.

Planujemy wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego KUL. Opłata konferencyjna w wysokości 400 zł obejmuje materiały konferencyjne, barek kawowy, dwa obiady, uroczystą kolację, w części pokryje też koszt publikacji.

Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać do końca lutego 2020 r. na adres: woteatr@kul.pl  Prosimy też, by czas wystąpienia nie przekraczał 20 minut.

Szczegółowe informacje prześlemy Państwu osobnym mailem po zamknięciu listy zgłoszonych tematów.

              Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

dr hab. Joanna Michalczuk

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
29.02.2020
Opłata:
400 zł

Zobacz także

18.11.2019

Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego

Zaprszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego", która odbędzie się w dniach 19-20 listopada na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

02.10.2017

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty / konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję "Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty". Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przemieście 26/28).

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

17.02.2020

Spotkanie wokół książki "Dziennik niektórych dni mego życia" Juliusza Słowackiego w opracowaniu Marka Troszyńskiego

Czy Juliusz Słowacki pisał dziennik? Na te – i inne – pytania odpowiedzą prof. Marek Troszyński (Instytut Badań Literackich PAN), pomysłodawca książki i autor opracowania oraz prof. Michał Kuziak (Instytut Literatury Polskiej UW). Rozmowę poprowadzi dr Eliza Kącka (Instytut Literatury Polskiej UW). Fragmenty przeczyta Krystian Modzelewski (Teatr Polski).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.