Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.05.2020 - 29.05.2020
Added on: 19.01.2020

Teatr - pytanie o człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Badania teatrologiczne, zainicjowane w KUL przez prof. Irenę Sławińską w 1950 r., w wymiarze instytucjonalnym zostały skonkretyzowane powstaniem w 1975 r. Katedry Dramatu i Teatru. Zawsze w polu obserwacji lubelskich badaczy pozostawał teatr odczytywany w perspektywach antropologicznych i sakralnych. Zainspirowani słowami promotorki lubelskiej teatrologii, wypowiedzianymi u schyłku XX stulecia: „dlatego, że żyjemy w epoce desakralizacji świata i desakralizacji człowieka, otwarcie ku transcendencji, ku sacrum, jest konieczne do odbudowania pełnej wiedzy o człowieku”, proponujemy naukową refleksję nad zmieniającym się obrazem człowieka w dramacie i teatrze XX i XXI wieku. (informacja organizatorów)

Reaktywując stare pytanie: czym jest teatr? chcielibyśmy wspólnie rozważyć, czym  uczestniczący w przemianach współczesnego świata teatr dla widza się staje. Pragniemy sprowokować refleksję nad tym, jakie wyzwania stają dziś przed teatrologią, jak opisać człowieka pojawiającego się na współczesnej scenie, jak jawi się on w nowej dramaturgii, jaki jest jego status metafizyczny. Sądzimy bowiem, że potrzebny jest powrót do korzeni teatru, do jego cech konstytutywnych, a zarazem – ponowne odkrycie personalistycznego fundamentu tej sztuki. Podejmując wszystkie te kwestie, ale otwarci również na propozycje Referentów, zmierzać będziemy do odpowiedzi na tytułowe pytanie: o człowieka  w  teatrze.

Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji kierujemy do badaczy teatru i dramatu, jak również praktyków teatru. Proponujemy do rozważenia następujące obszary tematyczne:

  • teatr – rzeczywistością pytań o człowieka,
  • antropologia teatru a metafizyka,
  • człowiek na scenie - podmiot czy przedmiot?
  • sacrum chrześcijańskie w teatrze i dramacie XX i XXI wieku,
  • obraz człowieka w dramacie i teatrze XX i XXI wieku,
  • teatr wobec widza, widz wobec teatru.

Planujemy wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego KUL. Opłata konferencyjna w wysokości 400 zł obejmuje materiały konferencyjne, barek kawowy, dwa obiady, uroczystą kolację, w części pokryje też koszt publikacji.

Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać do końca lutego 2020 r. na adres: woteatr@kul.pl  Prosimy też, by czas wystąpienia nie przekraczał 20 minut.

Szczegółowe informacje prześlemy Państwu osobnym mailem po zamknięciu listy zgłoszonych tematów.

              Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

dr hab. Joanna Michalczuk

Information

Application deadline for speakers:
29.02.2020
Fee:
400 zł

See also

18.11.2019

Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego

Zaprszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego", która odbędzie się w dniach 19-20 listopada na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

02.10.2017

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty / konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję "Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty". Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przemieście 26/28).

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

09.02.2020

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu: Rzeczpospolita domów. Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Instytut Filologii Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2020 r. Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.