Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.05.2020 - 29.05.2020
Added on: 19.01.2020

Teatr - pytanie o człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Badania teatrologiczne, zainicjowane w KUL przez prof. Irenę Sławińską w 1950 r., w wymiarze instytucjonalnym zostały skonkretyzowane powstaniem w 1975 r. Katedry Dramatu i Teatru. Zawsze w polu obserwacji lubelskich badaczy pozostawał teatr odczytywany w perspektywach antropologicznych i sakralnych. Zainspirowani słowami promotorki lubelskiej teatrologii, wypowiedzianymi u schyłku XX stulecia: „dlatego, że żyjemy w epoce desakralizacji świata i desakralizacji człowieka, otwarcie ku transcendencji, ku sacrum, jest konieczne do odbudowania pełnej wiedzy o człowieku”, proponujemy naukową refleksję nad zmieniającym się obrazem człowieka w dramacie i teatrze XX i XXI wieku. (informacja organizatorów)

Reaktywując stare pytanie: czym jest teatr? chcielibyśmy wspólnie rozważyć, czym  uczestniczący w przemianach współczesnego świata teatr dla widza się staje. Pragniemy sprowokować refleksję nad tym, jakie wyzwania stają dziś przed teatrologią, jak opisać człowieka pojawiającego się na współczesnej scenie, jak jawi się on w nowej dramaturgii, jaki jest jego status metafizyczny. Sądzimy bowiem, że potrzebny jest powrót do korzeni teatru, do jego cech konstytutywnych, a zarazem – ponowne odkrycie personalistycznego fundamentu tej sztuki. Podejmując wszystkie te kwestie, ale otwarci również na propozycje Referentów, zmierzać będziemy do odpowiedzi na tytułowe pytanie: o człowieka  w  teatrze.

Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji kierujemy do badaczy teatru i dramatu, jak również praktyków teatru. Proponujemy do rozważenia następujące obszary tematyczne:

  • teatr – rzeczywistością pytań o człowieka,
  • antropologia teatru a metafizyka,
  • człowiek na scenie - podmiot czy przedmiot?
  • sacrum chrześcijańskie w teatrze i dramacie XX i XXI wieku,
  • obraz człowieka w dramacie i teatrze XX i XXI wieku,
  • teatr wobec widza, widz wobec teatru.

Planujemy wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego KUL. Opłata konferencyjna w wysokości 400 zł obejmuje materiały konferencyjne, barek kawowy, dwa obiady, uroczystą kolację, w części pokryje też koszt publikacji.

Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać do końca lutego 2020 r. na adres: woteatr@kul.pl  Prosimy też, by czas wystąpienia nie przekraczał 20 minut.

Szczegółowe informacje prześlemy Państwu osobnym mailem po zamknięciu listy zgłoszonych tematów.

              Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

dr hab. Joanna Michalczuk

Information

Application deadline for speakers:
29.02.2020
Fee:
400 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.