Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 01.12.2016 - 02.12.2016
Data dodania: 08.04.2016

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: w służbie nauki i edukacji

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Szczecin

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej tematyce zbiorów specjalnych "Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: w służbie nauki i edukacji".

Konferencja będzie w całości poświęconaproblematyce zbiorów specjalnych – ich znaczeniu dla nauki i edukacji w ujęciu historycznym i współcześnie.

Organizatorów interesują szczególnie:

- związane w przeszłości z ośrodkami edukacji lub przedstawicielami świata nauki kolekcje historyczne, które znajdują się obecnie w zasobach bibliotek naukowych różnych typów, w tym wykorzystanie naukowe tych materiałów, a także stopień ich opracowania, sposoby przechowywania, konserwacja, zasady udostępniania i in. kwestie dotyczące organizacji tych zbiorów

- współczesne kolekcje różnych typów zbiorów specjalnych i materiałów audiowizualnych, służące nauce i edukacji, np. zbiory norm wykorzystywane w procesie kształcenia przez studentów różnych kierunków, kolekcje dżs-ów obrazujące życie szkół, kanony lektur szkolnych w ofercie audiobooków i możliwości/stopień ich wykorzystania przez uczniów etc.

- zbiory specjalne jako źródła do badań naukowych specjalistów różnych dyscyplin, tu np. wyniki świeżo zakończonych lub będących w toku dociekań naukowych, wykorzystanie naukowe poszczególnych kolekcji w świetle odnotowanych kwerend i publikacji, możliwe kierunki badań i postulaty badawcze etc.

- usytuowane w organizacyjnych ramach bibliotek izby pamięci i muzea poświęcone ośrodkom edukacji, wybitnym profesorom szkół wyższych etc. (tu: geneza ich powstania, frekwencja odwiedzin, wyjaśnienie dalszej zasadności istnienia etc.)

- udział zbiorów specjalnych w ofercie edukacyjnej bibliotek – za pośrednictwem wystaw, wykładów na potrzeby festiwali nauki etc.

Wszystkich zainteresowanych tak zarysowaną problematyką zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i włączenia się do dyskusji na temat rozmaitych trudności związanych z obecnością zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach, a także – ich realnego znaczenia dla współczesnej nauki i edukacji.

Ważne informacje i terminy:
- zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) – do 15 lipca  br.
- wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 300,- PLN na konto Książnicy Pomorskiej w  Banku Gospodarstwa Krajowego,
nr rachunku: 61 1130 1176 0022 2128 5820 0001  z dopiskiem „II konferencja Zbiory Specjalne” – do 30 września br.
- opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie podczas obrad (bez śniadań), publikację pokonferencyjną
- organizatorzy nie zapewniają noclegu, na życzenie zainteresowanych służymy informacją dotycząca najbliższej dostępnej bazy noclegowej
- miejsce obrad: Książnica Pomorska im. S. Staszica, budynek II, ul. Dworcowa 8, Szczecin

- kontakt: spec.konferencja@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 0 (91) 48 19 176 lub 175

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.07.2016 21:30
Data zgłaszania uczestników:
15.07.2016 21:30
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.