Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 04.05.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.05.2017

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Miejscowości:
Poznań
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
04.05.2017

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej

Wymagane kwalifikacje kandydatów

1. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa polonistycznego.

2. Udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej.

3. Kompetencje merytoryczne i gotowość do prowadzenia zajęć w zakresie: nauki (wiedzy) o współczesnym języku polskim, wiedzy o historycznym języku polskim (także na tle innych języków słowiańskich), leksykologii, leksykografii i bibliografii językoznawczych, kultury języka polskiego oraz współczesnej dialektologii i etnolingwistyki – na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

4. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa polonistycznego.

5. Doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy o języku polskim (publikacje popularnonaukowe, odczyty i prelekcje dla niespecjalistów, udział w różnego typu przedsięwzięciach popularnonaukowych).

. Biegła, udokumentowana, znajomość co najmniej jednego języka kongresowego.

7. Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibach jednostek, z którymi Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu prowadzi wspólne kierunki studiów.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:

a. Etap I: weryfikacja na podstawie analizy przesłanych dokumentów

b. Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w pierwszym etapie

 

W uzasadnionych sytuacjach komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe zewnętrzne recenzje dorobku kandydatów.

Wymagane dokumenty:

a) podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni (na podaniu należy dopisać: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami),

b) życiorys,

c) kwestinariusz osobowy,

d) odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,

e) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, w tym: lista publikacji, kopie wszystkich publikacji naukowych w dwóch kompletach (włącznie z dwoma egzemplarzami rozprawy doktorskiej, o ile nie została ona opublikowana), dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa (rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć), dokumenty poświadczające doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy o języku polskim (publikacje popularno-naukowe, odczyty dla niespecjalistów i czynny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach popularno-naukowych)

f) dokument poświadczający biegłą znajomość co najmniej jednego języka kongresowego,

g) opinia przełożonego,

h) oświadczenie, że UAM będzie podstwowym/dodatkowym miejscem pracy,

i) oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibach jednostek, z którymi IFP UAM prowadzi wspólne kierunki studiów

j) ewentualnie inne uzasadnienia,

k) fotografia,

l) świadectwa pracy.

Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).

 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/a405dd871cf114525080cd401deb87f1.pdf

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.