Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 15.02.2020
Literaturoznawstwo

Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Czasopismo:
Wydawnictwo::
ISSN:
2657-9510

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33.


Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

Jaki wpływ na obecną w dziele wizję dzieciństwa oraz projektowanego od­biorcy mają rozmaite strategie przekładowe? W jaki sposób osiągnięte w prze­kładzie efekty są zależne od powszechnych wśród użytkowników i użytkowni­czek danego języka konstruktów dziecka, dzieciństwa oraz kultury dziecięcej i młodzieżowej? Odpowiedzi na te pytania poszukiwały współautorki drugiego numeru czasopisma Dzieciństwo. Literatura i Kultura, poświęconego między­językowemu przekładowi tekstów literatury i kultury dla młodych odbiorców. Zapraszamy zatem do lektury artykułów o „dzieciństwie w tłumaczeniu” zgro­madzonych w dziale „Studia”, a także tych opublikowanych w dziale „Varia” oraz artykułów recenzyjnych.

Teksty dotyczące głównego tematu tego numeru układają się w porząd­ku chronologicznym: od przekładów dzieł najstarszych po przekłady utworów najnowszych. Barbara Kaczyńska zaproponowała analizę morałów do trzech baśni Charles’a Perraulta w tłumaczeniach i adaptacjach Hanny Januszewskiej, Barbary Grzegorzewskiej i Mileny Kusztelskiej, uwzględniającą odmienną rzeczywistość językową i kulturową oraz zróżnicowane poglądy na związ­ki baśni z moralnością i dydaktyzmem w XVII-wiecznej Francji oraz w XX-i XXI-wiecznej Polsce. […] Eliza Pieciul-Karmińska […] zaprezentowała we własnym przekładzie i opracowaniu krytycznym trzy utwory Jacoba i Wilhelma Grimmów pocho­dzące z pierwszego wydania zbioru Kinder- und Hausmärchen (1812–1815) i nietłumaczone dotąd na język polski. Aleksandra Wieczorkiewicz przepro­wadziła analizę komparatystyczną pokrewieństw tekstowych łączących debiu­tancki utwór Stefanii Szuchowej zatytułowany Tajemnice motyli (1920) z opo­wieścią Jamesa Matthew Barriego Peter Pan in Kensington Gardens (1906) […]. O jedynych dotychczasowych przekładach picturebooka pt. Madeline (1939) Ludwiga Bemelmansa na język polski – autorstwa Zofii Kierszys i Małgorzaty Pietrzyk – napisała Karolina Olech […]. Joanna Kierska przyjrzała się z kolei strategiom translatorskim zastosowanym przez Jolantę Sztuczyńską i Jarosława Kiliana w przekładach na język polski tych samych dziesięciu tomów popularnej serii komiksowej Aste­riks (1962– ) René Goscinnego i Alberta Uderzo. Wreszcie, Natalia Paprocka i Agnieszka Wendel podjęły się ustalenia i opisania, w jaki sposób podejmuje się temat seksualności – objęty językowym i kulturowym tabu – w polskich przekładach edukacyjnych książek dla dzieci i młodzieży […]. W dziale „Varia” znalazły się trzy teksty. W dwuczęściowym artykule Olga Bukhina przeanalizowała subwersywną moc amerykańskiej, radziec­kiej i rosyjskiej literatury dziecięcej, odwołując się zarówno do klasycznych, jak i współczesnych utworów, a także wykorzystując Bachtinowską koncepcję karnawalizacji […]. Natalia Kuc z kolei poświęciła tekst baśni George’a MacDonalda Lekka księżniczka (1864) i jej musicalowej adaptacji na podstawie libretta Tori Amos i Samuela Adamsona, wystawionej w 2013 roku na deskach Royal National Theatre w Londynie […]. Ponadto, w numerze znalazły się cztery artykuły recenzyjne. Dwutomowe dzieło Natalii Paprockiej – Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014) oraz Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej litera­tury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014 (oba tomy opubliko­wane w 2018 roku) – stało się przedmiotem refleksji Joanny Frużyńskiej. Han­na Paulouskaya zrecenzowała pracę Another History of the Children’s Picture Book: From Soviet Lithuania to India (2017) Giedrė Jankevičiūtė i V. Geethy. Tekst Doroty Rejter dotyczy dwóch monografii: Serce Pinokia. Włoska litera­tura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989 Katarzyny Biernac­kiej-Licznar (2018) oraz Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich Zofii Ożóg-Winiarskiej (2017), a artykuł Jana Zdunika – rozprawy Za­wsze niezakończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku (2017) Roberta Mielhorskiego.

(Od redakcji)

Spis treści

Od redakcji

STUDIA

Barbara Kaczyńska W poszukiwaniu utraconych morałów. Tłumaczenie moralités w baśniach Charles’a Perraulta na przykładzie wybranych tekstów polskich

Eliza Pieciul-Karmińska Trzy baśnie braci Grimm z oryginalnego wydania Kinder- und Hausmärchen. Pierwszy przekład na język polski w kontekście badań nad biografią i wkładem informatorów w powstanie zbioru

Aleksandra Wieczorkiewicz Od Piotrusia Pana do Tajemnic motyli. Stefania Szuchowa, Zofia Rogoszówna, James Matthew Barrie i inni – historia (prawie) rodzinna

Karolina Olech Widokówka z Paryża. O polskich przekładach Madeline Ludwiga Bemelmansa

Joanna Kierska Porównanie strategii translatorskich w polskich przekładach wybranych komiksów z serii Asteriks

Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel Tłumacze wobec językowego i kulturowego tabu. Seksualizmy w książkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

 

VARIA

Olga Bukhina Why Are They So Afraid of Children’s Books? The Subversive Power of Imagination (Part 1)

Olga Bukhina Why Are They So Afraid of Children’s Books? The Subversive Power of Imagination (Part 2)

Natalia Kuc „Nie ptak, nie samolot, a dziewczyna”. Wizje kobiecej dorosłości w Lekkiej księżniczce George’a MacDonalda i jej adaptacji na musical Tori Amos i Samuela Adamsona

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Joanna Frużyńska Od Verne’a do Tulleta. Sto lat obecności francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki Paprocka, N. (2018). Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014. Kraków: TAiWPN Universitas. Paprocka, N. (2018). Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014). Kraków: TAiWPN Universitas.

Hanna Paulouskaya To India and Lithuania through Soviet Picture Books Jankevičiūtė, G., & Geetha, V. (2017). Another history of the children’s picture book: From Soviet Lithuania to India. Chennai: Tara Books.

Dorota Rejter Nie tylko Pinokio. Dwa głosy o włoskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej na polskim rynku wydawniczym Biernacka-Licznar, K. (2018). Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP. Ożóg-Winiarska, Z. (2017). Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich. Kielce: Instytut Filologii Polskiej UJK.

Jan Zdunik Dzieciństwo i jego pamięci Mielhorski, R. (2017). Zawsze niezakończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Informacje

Strony:
276
Słowa kluczowe:

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

03.11.2019
Literaturoznawstwo

„Tematy i Konteksty” | (8 (13)) | 2018

Tytuł numeru: Literatura Polska 1918-2018.Narracje, dyskursy, dzieła

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteskty" został poświęcony literaturze polskiej 1918–2018

13.11.2019
Historia literatury

„Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” | (XXIV) | 2018

Tytuł numeru: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Najnowszy numer rocznika ma charakter publikacji dwujęzycznej. Jego tytuł: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich oddaje zamierzenia Redakcji – chcieliśmy odejść w nim od tradycyjnego badania relacji literackich i kulturowych przez pryzmat „obrazów” i „stereotypów”, koncentrując się zamiast tego na wzajemnych inspiracjach (dawnych i aktualnych) oraz wspólnie realizowanych przez polonistów, slawistów i rusycystów projektach o charakterze naukowym – literaturoznawczych, tekstologicznych, translatorskich, edytorskich i kulturoznawczych.

07.01.2020
Literaturoznawstwo

„Przestrzenie Teorii" | (31) | 2019

Tytuł numeru: Numer 31/2019

Na kolejny, 31. numer „Przestrzeni Teorii” składają się teksty, które pisane były w większości z myślą o odpowiedzi na zaproponowane przez Redakcję prowokacyjne hasło: Sztuka bez granic. Wezwanie prowokacyjne, dlatego że granice sztuki zawsze, w każdej epoce, były w rozmaity sposób przekraczane, ale bardziej niż stwierdzenie oczywistego zjawiska interesujące dla nas było zebranie wypowiedzi prezentujących różne podejścia do tego problemu                                                                                           Krajewska Anna, Dramaturgia sztuki,  „Przestrzenie Teorii” 31, Poznań 2019, s. 7.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.