Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 15.02.2020
Literaturoznawstwo

Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Czasopismo:
Wydawnictwo::
ISSN:
2657-9510

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33.


Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

Jaki wpływ na obecną w dziele wizję dzieciństwa oraz projektowanego od­biorcy mają rozmaite strategie przekładowe? W jaki sposób osiągnięte w prze­kładzie efekty są zależne od powszechnych wśród użytkowników i użytkowni­czek danego języka konstruktów dziecka, dzieciństwa oraz kultury dziecięcej i młodzieżowej? Odpowiedzi na te pytania poszukiwały współautorki drugiego numeru czasopisma Dzieciństwo. Literatura i Kultura, poświęconego między­językowemu przekładowi tekstów literatury i kultury dla młodych odbiorców. Zapraszamy zatem do lektury artykułów o „dzieciństwie w tłumaczeniu” zgro­madzonych w dziale „Studia”, a także tych opublikowanych w dziale „Varia” oraz artykułów recenzyjnych.

Teksty dotyczące głównego tematu tego numeru układają się w porząd­ku chronologicznym: od przekładów dzieł najstarszych po przekłady utworów najnowszych. Barbara Kaczyńska zaproponowała analizę morałów do trzech baśni Charles’a Perraulta w tłumaczeniach i adaptacjach Hanny Januszewskiej, Barbary Grzegorzewskiej i Mileny Kusztelskiej, uwzględniającą odmienną rzeczywistość językową i kulturową oraz zróżnicowane poglądy na związ­ki baśni z moralnością i dydaktyzmem w XVII-wiecznej Francji oraz w XX-i XXI-wiecznej Polsce. […] Eliza Pieciul-Karmińska […] zaprezentowała we własnym przekładzie i opracowaniu krytycznym trzy utwory Jacoba i Wilhelma Grimmów pocho­dzące z pierwszego wydania zbioru Kinder- und Hausmärchen (1812–1815) i nietłumaczone dotąd na język polski. Aleksandra Wieczorkiewicz przepro­wadziła analizę komparatystyczną pokrewieństw tekstowych łączących debiu­tancki utwór Stefanii Szuchowej zatytułowany Tajemnice motyli (1920) z opo­wieścią Jamesa Matthew Barriego Peter Pan in Kensington Gardens (1906) […]. O jedynych dotychczasowych przekładach picturebooka pt. Madeline (1939) Ludwiga Bemelmansa na język polski – autorstwa Zofii Kierszys i Małgorzaty Pietrzyk – napisała Karolina Olech […]. Joanna Kierska przyjrzała się z kolei strategiom translatorskim zastosowanym przez Jolantę Sztuczyńską i Jarosława Kiliana w przekładach na język polski tych samych dziesięciu tomów popularnej serii komiksowej Aste­riks (1962– ) René Goscinnego i Alberta Uderzo. Wreszcie, Natalia Paprocka i Agnieszka Wendel podjęły się ustalenia i opisania, w jaki sposób podejmuje się temat seksualności – objęty językowym i kulturowym tabu – w polskich przekładach edukacyjnych książek dla dzieci i młodzieży […]. W dziale „Varia” znalazły się trzy teksty. W dwuczęściowym artykule Olga Bukhina przeanalizowała subwersywną moc amerykańskiej, radziec­kiej i rosyjskiej literatury dziecięcej, odwołując się zarówno do klasycznych, jak i współczesnych utworów, a także wykorzystując Bachtinowską koncepcję karnawalizacji […]. Natalia Kuc z kolei poświęciła tekst baśni George’a MacDonalda Lekka księżniczka (1864) i jej musicalowej adaptacji na podstawie libretta Tori Amos i Samuela Adamsona, wystawionej w 2013 roku na deskach Royal National Theatre w Londynie […]. Ponadto, w numerze znalazły się cztery artykuły recenzyjne. Dwutomowe dzieło Natalii Paprockiej – Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014) oraz Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej litera­tury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014 (oba tomy opubliko­wane w 2018 roku) – stało się przedmiotem refleksji Joanny Frużyńskiej. Han­na Paulouskaya zrecenzowała pracę Another History of the Children’s Picture Book: From Soviet Lithuania to India (2017) Giedrė Jankevičiūtė i V. Geethy. Tekst Doroty Rejter dotyczy dwóch monografii: Serce Pinokia. Włoska litera­tura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989 Katarzyny Biernac­kiej-Licznar (2018) oraz Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich Zofii Ożóg-Winiarskiej (2017), a artykuł Jana Zdunika – rozprawy Za­wsze niezakończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku (2017) Roberta Mielhorskiego.

(Od redakcji)

Spis treści

Od redakcji

STUDIA

Barbara Kaczyńska W poszukiwaniu utraconych morałów. Tłumaczenie moralités w baśniach Charles’a Perraulta na przykładzie wybranych tekstów polskich

Eliza Pieciul-Karmińska Trzy baśnie braci Grimm z oryginalnego wydania Kinder- und Hausmärchen. Pierwszy przekład na język polski w kontekście badań nad biografią i wkładem informatorów w powstanie zbioru

Aleksandra Wieczorkiewicz Od Piotrusia Pana do Tajemnic motyli. Stefania Szuchowa, Zofia Rogoszówna, James Matthew Barrie i inni – historia (prawie) rodzinna

Karolina Olech Widokówka z Paryża. O polskich przekładach Madeline Ludwiga Bemelmansa

Joanna Kierska Porównanie strategii translatorskich w polskich przekładach wybranych komiksów z serii Asteriks

Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel Tłumacze wobec językowego i kulturowego tabu. Seksualizmy w książkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

 

VARIA

Olga Bukhina Why Are They So Afraid of Children’s Books? The Subversive Power of Imagination (Part 1)

Olga Bukhina Why Are They So Afraid of Children’s Books? The Subversive Power of Imagination (Part 2)

Natalia Kuc „Nie ptak, nie samolot, a dziewczyna”. Wizje kobiecej dorosłości w Lekkiej księżniczce George’a MacDonalda i jej adaptacji na musical Tori Amos i Samuela Adamsona

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Joanna Frużyńska Od Verne’a do Tulleta. Sto lat obecności francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki Paprocka, N. (2018). Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014. Kraków: TAiWPN Universitas. Paprocka, N. (2018). Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014). Kraków: TAiWPN Universitas.

Hanna Paulouskaya To India and Lithuania through Soviet Picture Books Jankevičiūtė, G., & Geetha, V. (2017). Another history of the children’s picture book: From Soviet Lithuania to India. Chennai: Tara Books.

Dorota Rejter Nie tylko Pinokio. Dwa głosy o włoskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej na polskim rynku wydawniczym Biernacka-Licznar, K. (2018). Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP. Ożóg-Winiarska, Z. (2017). Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich. Kielce: Instytut Filologii Polskiej UJK.

Jan Zdunik Dzieciństwo i jego pamięci Mielhorski, R. (2017). Zawsze niezakończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Informacje

Strony:
276
Słowa kluczowe:
Data dodania:
15 lutego 2020; 19:05 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
2 marca 2020; 22:24 (Piotr Bordzoł)

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

09.04.2021
Literaturoznawstwo

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” | 18(2) | 2020

Tytuł numeru: Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży / Vol 18, No 2

Tematem przewodnim prezentowanego numeru „Sztuki Edycji” jest edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że oferta wydawnicza skierowana do młodego odbiorcy jest dziś liczna i zróżnicowana. Potwierdzeniem są liczby obrazujące rozwój tego sektora rynku książki w Polsce. Otóż według danych Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach) w 1991 roku ukazało się prawie 500 tytułów dla dzieci i młodzieży, w 2000 roku było ich ok. 800, a w 2019 roku ok. 4,4 tys. (łącznie z komiksami). Jak wynika z badań prowadzonych przez Bibliotekę Analiz (Rynek książki w Polsce), publikowanie książek literackich dla młodego odbiorcy staje się coraz bardziej dochodowe.

11.03.2021
Literaturoznawstwo

„Dzieciństwo. Literatura i Kultura” | 2(2) | 2020

Tytuł numeru: Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48. Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

16.08.2020
Literaturoznawstwo

„Dzieciństwo. Literatura i Kultura” | 2(1) | 2020

Tytuł numeru: Horror(y) dzieciństwa i dojrzewania / Tom 2 Nr 1 (2020)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/37. Temat wydania to Horror(y) dzieciństwa i dojrzewania, a w środku można znaleźć dwanaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.