Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 15.02.2020
Literature studies

Journals:
1(2) | 2019
Publishing house::
ISSN:
2657-9510

List of contents

Od redakcji

STUDIA

Barbara Kaczyńska W poszukiwaniu utraconych morałów. Tłumaczenie moralités w baśniach Charles’a Perraulta na przykładzie wybranych tekstów polskich

Eliza Pieciul-Karmińska Trzy baśnie braci Grimm z oryginalnego wydania Kinder- und Hausmärchen. Pierwszy przekład na język polski w kontekście badań nad biografią i wkładem informatorów w powstanie zbioru

Aleksandra Wieczorkiewicz Od Piotrusia Pana do Tajemnic motyli. Stefania Szuchowa, Zofia Rogoszówna, James Matthew Barrie i inni – historia (prawie) rodzinna

Karolina Olech Widokówka z Paryża. O polskich przekładach Madeline Ludwiga Bemelmansa

Joanna Kierska Porównanie strategii translatorskich w polskich przekładach wybranych komiksów z serii Asteriks

Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel Tłumacze wobec językowego i kulturowego tabu. Seksualizmy w książkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

 

VARIA

Olga Bukhina Why Are They So Afraid of Children’s Books? The Subversive Power of Imagination (Part 1)

Olga Bukhina Why Are They So Afraid of Children’s Books? The Subversive Power of Imagination (Part 2)

Natalia Kuc „Nie ptak, nie samolot, a dziewczyna”. Wizje kobiecej dorosłości w Lekkiej księżniczce George’a MacDonalda i jej adaptacji na musical Tori Amos i Samuela Adamsona

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Joanna Frużyńska Od Verne’a do Tulleta. Sto lat obecności francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki Paprocka, N. (2018). Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014. Kraków: TAiWPN Universitas. Paprocka, N. (2018). Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014). Kraków: TAiWPN Universitas.

Hanna Paulouskaya To India and Lithuania through Soviet Picture Books Jankevičiūtė, G., & Geetha, V. (2017). Another history of the children’s picture book: From Soviet Lithuania to India. Chennai: Tara Books.

Dorota Rejter Nie tylko Pinokio. Dwa głosy o włoskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej na polskim rynku wydawniczym Biernacka-Licznar, K. (2018). Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP. Ożóg-Winiarska, Z. (2017). Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich. Kielce: Instytut Filologii Polskiej UJK.

Jan Zdunik Dzieciństwo i jego pamięci Mielhorski, R. (2017). Zawsze niezakończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Information

Pages:
276
Added on:
15 February 2020; 19:05 (Sylwia Pikula)
Edited on:
2 March 2020; 22:24 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.