Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 16.08.2020
Literature studies

Horror(y) dzieciństwa i dojrzewania / Tom 2 Nr 1 (2020)

Journals:
ISSN:
2657-9510

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/37.
Temat wydania to Horror(y) dzieciństwa i dojrzewania, a w środku można znaleźć dwanaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

Pauline Greenhill i Steven Kohm przeanalizowali filmy nawiązujące do baśni o Jasiu i Małgosi, skupiając się na motywach zbrodni i krzywd wyrządzanych dzieciom. Karolina Kostyra w studium Ducha (1982) Stevena Spielberga i Tobe’a Hoopera poddała analizie filmową przestrzeń nawiedzonego domu, uobecniającą, zdaniem autorki, m.in. fascynacje i lęki dzieci oraz rodziców. Auba Llompart Pons zaproponowała rozważania nad filmem Alicja w Krainie Czarów (2010) Tima Burtona oraz powieścią Alyssa i czary (2013) A. G. Howard, koncentrując się na motywie inicjacyjnej wędrówki protagonistek przez mroczne Wonderlandy i dowodząc feministycznego, a zarazem gotyckiego potencjału literackiego pierwowzoru autorstwa Lewisa Carrolla. O kształtowaniu się queerowej tożsamości protagonisty w procesie bardzo trudnego dojrzewania napisał z kolei Alexander Casey, który zaprezentował analizę Waimea Summer (1976) Johna Dominisa Holta – utworu uznawanego za pierwszą anglojęzyczną powieść autorstwa rdzennego Hawajczyka. Kulturowy obraz koszmaru dorastania to także temat artykułu Katarzyny Mazur-Lejman poświęconego sztuce kanadyjskiego pisarza Wajdiego Mouawada Pacamambo (2000), łączącej cechy dramatu inicjacyjnego z elementami horroru. Małgorzata Wójcik-Dudek również przedstawiła studium przypadku: książkę Miasto Złotej (2018) Daniela Chmielewskiego i Magdy Rucińskiej poddała refleksji jako „horror ekologiczny”, odwołując się do koncepcji antropocenu, humanistyki ekologicznej oraz ekokrytyki. Anita Wincencjusz-Patyna przeanalizowała warstwę wizualną książki Horror (2017) Madleny Szeligi z ilustracjami Emilii Dziubak w kontekście wielowiekowej tradycji obrazowania śmierci, męczeństwa i cierpienia oraz popularnych zwłaszcza w epoce baroku wątków wanitatywnych. „Studia” zamyka tekst Piotra Prósinowskiego i Piotra Krzywdzińskiego dotyczący serialu animowanego Po drugiej stronie muru (2014) Patricka McHale’a; autorzy zwrócili uwagę m.in. na obecne w programie motywy grozy oraz jego potencjał polegający na umożliwieniu odbiorcy przeżycia tanatycznego katharsis, wyzwalającego z uczuć związanych z lękiem przed śmiercią i stratą.
W dziale „Varia” znalazł się tekst autorstwa Anny Pekaniec, która na podstawie analizy utworów Angeli Carter – dwóch powieści: Magiczny sklep z zabawkami (1967) i Mądre dzieci (1991), a także wybranych opowiadań – wskazała, jak transformacje popularnych motywów baśniowych i fabuł powieściowych przekształcają je w utopie z feministycznymi akcentami. Wreszcie, w numerze znalazły się trzy artykuły recenzyjne. Kamila Kowalczyk i Ewelina Rąbkowska nawiązały do tematu przewodniego tego wydania: pierwsza z autorek napisała o monografii Joanny Dybiec-Gajer pt. Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych (2017), druga zaś – o studium Anny Golus Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci (2019). Kendra Reynolds zrecenzowała natomiast tom The Fairy Tale Vanguard: Literary Self-Consciousness in a Marvelous Genre (2019) pod redakcją naukową Stijna Praeta oraz Anny Kérchy.
 
(z Od redakcji)

List of contents

Spis treści Od redakcji STUDIA Pauline Greenhill, Steven Kohm, “Hansel and Gretel” Films: Crimes, Harms, and Children; Karolina Kostyra, Uwaga, pułapki na dzieci! Topografia nawiedzonego domu w Duchu Stevena Spielberga i Tobe’a Hoopera; Auba Llompart Pons, Beware the White Rabbit: Tim Burton’s Alice in Wonderland and A. G. Howard’s Splintered as Gothic Cautionary Tales for Young Girls; Alexander Casey, Surrounded by Spirits: Hauntings of Identity in Waimea Summer by John Dominis Holt; Katarzyna Mazur-Lejman, Groza doświadczania. Sytuacja graniczna jako obrzęd przejścia w inicjacji dojrzałościowej na przykładzie sztuki dla młodzieży Pacamambo Wajdiego Mouawada; Małgorzata Wójcik-Dudek, Horror i troska. Narracje antropocenu dla dzieci na przykładzie Miasta Złotej Daniela Chmielewskiego i Magdy Rucińskiej; Anita Wincencjusz-Patyna, Pierwszy pitawal wegetariański, czyli o ilustracjach Emilii Dziubak do Horroru Madleny Szeligi; Piotr Prósinowski, Piotr Krzywdziński, W nieznane. Zaświaty i tanatyczne katharsis w serialu animowanym Po drugiej stronie muru Patricka McHale’a; VARIA Anna Pekaniec, Jak przerobić baśnie na zaangażowane utopie? Twórczość prozatorska Angeli Carter; ARTYKUŁY RECENZYJNE Kamila Kowalczyk, Nieznane losy znanej książki. O ponownym odkrywaniu klasycznego utworu Heinricha Hoffmanna; Dybiec-Gajer, J. (2017). Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych. Kraków: Tertium; Ewelina Rąbkowska, Horror przemocy wobec dzieci wczoraj i dziś Golus, A. (2019). Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci. Gliwice: Helion; Kendra Reynolds, Fairy Tale Futures: Critical Reflections, Praet, S., & Kérchy, A. (Eds.). (2019). The fairy tale vanguard: Literary self-consciousness in a marvelous genre. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

Information

Added on:
16 August 2020; 14:17 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
16 August 2020; 14:17 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

15.02.2020
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 1(2) | 2019

Journal issue title: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33. Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

03.11.2019
Literature studies

Tematy i Konteksty | (8 (13)) | 2018

Journal issue title: Literatura Polska 1918-2018.Narracje, dyskursy, dzieła

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteskty" został poświęcony literaturze polskiej 1918–2018

11.03.2021
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 2(2) | 2020

Journal issue title: Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48. Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.