Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 11.03.2021
Literature studies

Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Journals:
Publishing house::
ISSN:
2657-9510

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48.
Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

W dziale „Studia” znalazło się sześć tekstów. Otwiera go artykuł Eweliny Rąbkowskiej, która poddała analizie przeobrażenia strategii przedstawiania tematyki zwierzęcej w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej w kontekście postawy empatii i refleksji etycznej. Aleksandra Butrymowicz opisała z kolei przemiany literackiego wizerunku wilka i zbadała wybrane (post)antropocentryczne zabiegi twórcze. Trzeci tekst o charakterze przekrojowym, autorstwa Anny Mik, zawiera analizę komparatystyczną motywów nie-męskiej i nie-dorosłej lub nie-ludzkiej dzikości w XXI-wiecznych książkach obrazkowych w kontekście słynnego picturebooka Maurice’a Sendaka Tam, gdzie żyją dzikie stwory (1963). Kolejne artykuły mają postać studiów przypadku. Dariusz Piechota zaprezentował interpretację powieści Jerzego Żuławskiego dla młodzieży Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca (1903) z perspektywy ekokrytycznej; autor położył nacisk na ewolucję relacji między człowiekiem a światem naturalnym. Michał Czajkowski zaproponował odczytanie serii o Muminkach (1945–1970) Tove Jansson jako opowieści o zmianach klimatycznych zachodzących w tekstowym uniwersum w kontekście zmieniającej się ilości, jakości i różnorodności pożywienia. Wreszcie, Karolina Sinkowska poddała refleksji wizerunek lisa jako bohatera powieści Pax (2016) Sary Pennypacker z perspektywy posthumanizmu i studiów nad zwierzętami.

W dziale „Varia” znalazł się artykuł Krzysztofa Rybaka poświęcony e-bookom (a także, kontekstowo, filmom animowanym) dotyczącym pandemii koronawirusa; autor przeprowadził analizę z perspektywy badań na dziecięcą książką informacyjną. Numer zawiera także cztery artykuły recenzyjne, z których trzy łączą się z tematem przewodnim tomu. Hanna Dymel-Trzebiatowska napisała o monografii Iwony Gralewicz-Wolny oraz Beaty Mytych-Forajter Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko) z 2019 roku, zawierającej m.in. interpretacje utworów literackich prowadzone z perspektywy ekokrytycznej i animal studies. Perspektywę ekokrytyczną uwzględniła też Marta Stańczyk, która zrecenzowała książkę Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu (2019) Karoliny Kostyry. Robert Gadowski z kolei poświęcił uwagę studium Anny Bugajskiej Engineering Youth: The Evantropian Project in Young Adult Dystopias (2019), które nawiązuje poniekąd do ostatniej z trzech postaci postantropocentryzmu opisanych przez Braidotti. Wreszcie, Weronika Kostecka napisała artykuł recenzyjny poświęcony monografii Magdaleny Bednarek Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku (2020).(z Od redakcji)

List of contents

Od redakcji STUDIA Ewelina Rąbkowska From Empathy to Ethical Reflection: Polish Children’s and Young Adult Literature (19th–21st Century) in a Cultural Animal Studies Perspective – Selected Problems; Aleksandra Butrymowicz Canis lupus – dziki i oswojony, realny i antropomorfizowany, czyli ponad sto lat wilka w literaturze dziecięcej i młodzieżowej (wybrane problemy); Anna Mik Into the Wild Childhood: A Study of Wildness in Three 21st-Century Picturebooks; Dariusz Piechota Na srebrnym globie Jerzego Żuławskiego w zwierciadle ekokrytyki; Michał Czajkowski „Ale właściwie dlaczego zawsze miałoby się dziać tak, jakeśmy do tego przywykli?”. Reprezentacja zmian klimatu w serii o Muminkach Tove Jansson w perspektywie studiów nad jedzeniem; Karolina Sinkowska Literackie zwierzę poza stereotypami? Analiza wizerunku lisa w powieści Pax Sary Pennypacker z perspektywy animal studies oraz posthumanizmu; VARIA Krzysztof Rybak Pandemia koronawirusa w utworach dla dzieci. Analiza w świetle badań nad dziecięcą książką informacyjną; ARTYKUŁY RECENZYJNE Hanna Dymel-Trzebiatowska Literaturoznawca w roli rodzica, rodzic w roli literaturoznawcy. Omówienia klasyki (i nie tylko) Gralewicz-Wolny, I., Mytych-Forajter, B. (2019). Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko). Wydawnictwo UJ; Marta Stańczyk Liryka pokwitania i uroki filmoznawczej pasji Kostyra, K. (2019). Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu. Wydawnictwo UŚ; Robert Gadowski The Evantropian Project: Revitalising Critical Approaches to Young Adult Literature Bugajska, A. (2019). Engineering youth: The evantropian project in young adult dystopias. Ignatianum University Press; Weronika Kostecka Metamorfozy baśni i baśniowe metamorfozy Bednarek, M. (2020). Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku. WN UAM.

Information

Added on:
11 March 2021; 18:53 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
11 March 2021; 18:53 (Mariola Wilczak)

Recently added issues


See also

15.02.2020
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 1(2) | 2019

Journal issue title: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33. Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

13.11.2019
Literature History

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | (XXIV) | 2018

Journal issue title: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

12.02.2021
Literature studies

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | XXVI | 2020

Journal issue title: Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje

XXVI numer „Napisu” gromadzi teksty z różnych dziedzin, począwszy od filozofów i historyków nauki, poprzez literaturoznawców, po edytorów, tekstologów i redaktorów, czerpiących przykłady z własnej praktyki. Artykuły poświęcone są takim tematom, jak pojmowanie istoty błędu i typologia omyłek naukowych, uproszczenia i przekłamania w badaniach biograficznych, rozmaite aspekty edytorstwa, rozumianego przede wszystkim jako szacunek dla źródeł i żmudna praca nad tekstem. Bogato reprezentowany jest również dział recenzji – specyficznego gatunku, którego zadanie wiąże się z oceną wartości i prawdziwości cudzej pracy: pochwałą osiągnięć autora książki i wskazaniem jego niedociągnięć.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.