Biuletyn Polonistyczny

Osoba

07.10.2019

dr Mirosław Dawlewicz

Nauczyciel akademicki, językoznawca, doktor nauk humanistycznych.

Urodził się 26 marca 1967 r. w Wilnie. Ukończył wileńską Szkołę Średnią nr 19 (obecnie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli), później podjął studia polonistyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. W ramach wymiany międzyuczelnianej w 1989 r. wyjechał na stypendium do Wrocławia.

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1993 r., uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W latach 1993-1995 odbył dwuletnie studia historyczne w Podyplomowym Studium Historii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 1995 r. jest pracownikiem Centrum Polonistycznego (do 2007 r. – Katedra Filologii Polskiej) Uniwersytetu Wileńskiego. W 1999 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. 

Jest współzałożycielem powstałego w 1997 r. Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego.  

W latach 2007-2012 oraz 2016-2019 pełnił obowiązki kierownika Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

Autor monografii Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych), Warszawa 2000, kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach i książkach zbiorowych, skryptów z gramatyki języka polskiego dla studentów.

W latach 2012-2014 kierował projektem badawczym Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w. (www.karlowicz.flf.vu.lt).

Prowadzi przedmioty językoznawcze: gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, kultura języka polskiego, metodyka nauczania języka polskiego, konwersatoria językoznawcze.

Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (Londyn).  

W 2018 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Członek kolegium redakcyjnego oraz recenzent naukowy czasopism:

"Poradnik Językowy" (Uniwersytet Warszawski),

"Prace Językoznawcze" (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),

"Język a Kultura" (Uniwersytet Wrocławski),

"Prace Filologiczne" (Uniwersytet Warszawski),

„Media, biznes, kultura” (Uniwersytet Gdański).

 

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy, jaką z dr. Mirosławem Dawlewiczem w ramach audycji "Ludzie Kulturalni" przeprowadziła Izabela Chorościn: zwportal · Ludzie Kulturalni - Mirosław Dawlewicz.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.