Biuletyn Polonistyczny

Osoba

07.10.2019

dr Regina Jakubenas

Regina Jakubėnas od 2008 r. pracuje w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego. Na Uniwersytecie Wileńskim prowadzi wykłady i seminaria z literatury staropolskiej i epoki Oświecenia, piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w., kultury i historii Polski, historii kina polskiego, lektoraty języka polskiego dla lituanistów i historyków. Od kilkunastu lat prowadzi kursy języka polskiego jako obcego organizowane przez Instytut Polski w Wilnie.

Ukończyła studia polonistyczne na Wileńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym, specjalność: język polski, literatura i historia.

W 1993 r. podjęła pracę w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego.

W latach 1997-2002 r. - studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN. 

W 2002 r. w Instytucie Badań Literackich PAN obroniła pracę doktorską pt. Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II poł. XVIII w.

Od 2008 r. pracuje w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego.

Zainteresowania badawcze: piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w.: prasa, kalendarze, poradniki, druki okolicznościowe.

Najważniejsze publikacje:

Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVIII w. Kraków 2005;

Z historii kalendarzownictwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w. Kalendarze wileńskie ks. Jana Poszakowskiego. Knygoje: Literatūra, historia, dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej. Pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 2006, s. 398-406;

Reklama literatury dziecięcej i młodzieżowej na łamach osiemnastowiecznej prasy wileńskiej, [w:] Acta litteraria comparativa. Vilnius kultūrinė-literatūrinė refleksija. Mokslo darbai 4, Vilnius 2009, s. 114-127;

Kalendarz Polityczny Wileński księdza Franciszka Paprockiego, [w:] Kalbotyra/ Vilniaus universitetas. 2012, t 57 (2): Slavistica Vilnensis, ISSN 1392-1517, s. 183-193;

Pomoc dydaktyczna dla studentów: Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoche oświecenia (Wybrane zagadnienia): Vilnius 2016 r.

Wileńska poezja okolicznościowa doby stanisławowskiej. Od projektu antologii do problemów edycji, w: "Szuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie", Vol 14, No 2 (2018), s. 17-26.

Współautorka słownika  Lietuvių - lenkų kalbų žodynas (el. słownik) (2015), red. B. Piasecka, współautorzy: I. Fedorovič, K. Geben, K. Rutkovska, M. Davlevič, R. Jakubėnas, T. Dalecka, V. Ušinskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, dostęp: http://lkiis.lki.lt/lietuviu-lenku-zodynas-apie.

Brała udział w projektach naukowych m.in. dot. cyfryzacji zbiorów rękopisów i starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M. Mažvydasa.

Tłumaczy teksty naukowe i książki popularno-naukowe, np.: Suvalkų sutartis: Faktai ir interpretacijos / Umowa suwalska: Fakty i interpretacje. Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Č. Laurinavičius. Tłumaczenie na język polski i litewski Regina Jakubėnas. Vilnius 2012;

Organizowała międzynarodową konferencję naukową poświęconą 290. rocznicy urodzin jezuity ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego
Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki” 5–6 grudnia 2018 roku.
Uniwersytet Wileński: http://www.pocobutas.flf.vu.lt/pl/poczatkowy/

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.