Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

logo projektu
Data dodania: 16.03.2019

Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW

Zintegrowany projekt „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW” (nr PPI/NPZ/2018/1/00065) zakładał cykl działań oparty na aktywnej współpracy Partnerów i synergii ich potencjałów. Ideą projektu było wykorzystanie nowoczesnych strategii marketingu cyfrowego oraz interdyscyplinarnych narzędzi w celu promocji działalności naukowo-dydaktycznej IBL PAN, IFP WNH UKSW i - docelowo - innych polonistyk krajowych i zagranicznych, włączonych w ramy “Geopolonistyki”, powstałej według pomysłu Prof. Magdaleny Popiel (prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych).

Projekt obejmował: budowę wielojęzycznej strony internetowej Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, przebudowę "Biuletynu Polonistycznego", która  polegała na wprowadzeniu do niego interaktywnej, wielojęzycznej, powiązanej z bazą danych mapy pn. "Geopolonistyka", sytuującej studia IBL PAN oraz IFP WNH UKSW na mapie polonistyk światowych i dającej obraz polonistyki na świecie. Wielojęzyczność materiałów pozwoli w perspektywie na dotarcie informacji do przyszłych studentów zainteresowanych literaturą i kulturą polską, lecz nieznających języka polskiego.
Docelowo “Geopolonistyka” służyć będzie promowaniu działalności wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne.
Dopełnieniem działań promocyjnych była kampania promocyjna w najpopularniejszych mediach społecznościowych.

W ramach projektu zrealizowano zgodnie z planem dziesięć filmów z elementami animacji,  tutoriala i z wykorzystaniem storytellingu. Filmy opatrzono napisami w trzech językach (do wyboru przez użytkownika). Dodatkowo dla każdej z instytucji opracowano katalog z ofertą edukacyjną w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej (w sumie 6 katalogów). Treści te zamieszczono ponadto na stronach www i w zmodernizowanym w tym celu "Biuletynie Polonistycznym" - portalu dedykowanym szeroko rozumianej polonistyce o zasięgu międzynarodowym, a także udostępniono w mediach społecznościowych.


Stan prac nad mapą "Geopolonistyka" prezentowano w ramach Otwartego seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej "Mapa - narzędzie badawcze" (Warszawa, 20 maja 2019), podczas spotkania towarzyszącego konferencji "Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich" (Grodno, 1 czerwca 2019) oraz podczas spotkania zamykającego projekt, które odbyło się w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki w IBL PAN (24 października 2019).
"Geopolonistyka" była również prezentowana 16 maja 2019 w Warszawie podczas sesji posterowej w ramach konferencji DARIAH Annual Event.

Informacje

Dofinansowanie:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - program Nowoczesna Promocja Zagraniczna
Możliwość współpracy:
Zapraszamy do współpracy przy rozwoju "Geopolonistyki"! Приглашаем к сотрудничеству при развитии «Геополонистики»! We invite you to cooperate in the development of "Geopolonistics"
Kontakt:
zagraniczna.promocja@gmail.com
Data dodania:
16 marca 2019; 11:23 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
27 listopada 2019; 11:21 (Przemysław Górecki)

Powiązane z projektem


Zobacz także

01.04.2019

Literaturoznawstwo architektoniczne

Punktem wyjścia dla prowadzonych prac w ramach grantu „Literaturoznawstwo architektoniczne” była definicja geokrytyki Bertranda Westphala oraz jej przetworzenia. W odniesieniu do niej zaproponowano takie działania badawcze, w których analizy literaturoznawcze stały się przydatne w pracy innych dziedzin, zajmujących się przekształcaniem przestrzeni miejskiej. Istotne było także pytanie o interdyscyplinarność, pojmowaną jako metoda działań jednego badacza, sięgającego po pojęcia i teorie innych dyscyplin (i jej ograniczenia), a następnie próba wypracowania transdyscyplinarnego modelu badawczego, powstałego w ramach realnej współpracy międzydziedzinowego zespołu. Czternastoosobowa grupa badawcza poddała wielostronnej analizie dwa warszawskie place – plac Piłsudskiego oraz plac Defilad.

03.03.2019

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”.

26.11.2019

Status przekładu w polisystemie "peryferyjnej" literatury dziecięcej. Perspektywa porównawcza na przykładzie literatury włoskiej i polskiej

Nr projektu NN103398740

13.09.2018

Przygotowanie do wydania książki dr hab. Andrzeja Ledera "The Transformation of Myths, or Living in the Time of Decline"

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.