Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Zdj. fauxels z Pexels | Pexels
Data dodania: 13.12.2021

Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja

Instytucje:
Uniwersytet Jagielloński (Instytucja kierująca)
Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
Językoznawstwo | Literaturoznawstwo
Termin:
25.02.2019-30.11.2023

Projekt zmierza do opracowania i realizacji nowych programów kształcenia nauczycieli na kierunku filologia polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Osiągnięcie celów projektu planowane jest poprzez:

- Opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia odpowiadającego na aktualne zapotrzebowanie społeczne, gospodarcze i rynku pracy oraz mierzącego się z takimi wyzwaniami cywilizacyjnymi, jak powszechna migracja, postęp technologiczny, nowe formy komunikacji w społeczeństwie cyfrowym czy nowe wymagania pracodawców wobec pracowników,

- Podniesienie kompetencji w zakresie personalizowania i indywidualizowania procesu dydaktycznego, diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia, kompetencji interpersonalnych, społecznych, międzykulturowych, glottodydaktycznych przyszłego nauczyciela, jak i umiejętności rozwiązywania problemów, wykorzystywania TIK w nauczaniu, rozwijania kreatywności własnej i uczniów. Projekt będzie wykorzystywał zagraniczne rozwiązania w zakresie kształcenia nauczycieli. Zastosowane zostaną także zagraniczne metody kształcenia, np. CLIL, PBL, peer education, team teaching, autobiografia edukacyjna, portfolio,

- Wykorzystanie metody tutoringu, by rozpoznać i zweryfikować predyspozycje studentek/studentów do wykonywania zawodu nauczyciela,

- Opracowanie w toku wdrażania programu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych służących profesjonalizacji pracy studentek/studentów tak w kontekście samorozwoju i  autorefleksji, jak również w późniejszej praktyce edukacyjnej z uczniami, 

- Zintensyfikowanie działań w zakresie współpracy nauczycieli akademickich, studentów i szkół różnego typu, w tym zwłaszcza szkół branżowych, specjalnych, polonijnych.

Uczestnikami projektu jest 270 studentek i studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki UJ, realizujących pełny moduł przygotowania do  zawodu nauczyciela.

Informacje

Dofinansowanie:
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Słowa kluczowe:
Data dodania:
13 grudnia 2021; 12:26 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
13 grudnia 2021; 12:26 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

17.02.2020

Polonistyka otwarta

Celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej wśród studentów i studentek polonistyk na świecie. Podstawą działań są webinaria o polskiej kulturze literaturze, historii i języku polskim adresowane przede wszystkim do studentów zagranicznych uczących się języka polskiego na poziomach od B1 wzwyż.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || E-usługa OMNIS

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. 

24.01.2017

Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

Zapraszamy lektorów jpjo do zapoznania się z bezpłatną publikacją "Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

21.09.2017

Pilotażowy projekt "Warsztaty dydaktyczne UAM"

Odwołując się do idei organizacji uczącej się, w której kluczową dla rozwoju całego uniwersytetu jest gotowość i umiejętność pracowników do dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi,  prorektor prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk zaprasza do udziału w ogólnouniwersyteckim pilotażowym projekcie “Warsztaty dydaktyczne UAM” (WD UAM). Jest to inicjatywa zaproponowana przez Radę ds. Jakości Kształcenia, której celem jest wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim. Jego odbiorcami są pracownicy i doktoranci UAM, którzy pracują na stanowiskach dydaktycznych. Projekt zakłada nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz integrację środowiska nauczycieli akademickich.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.