Polish Studies Newsletter

Research project

Zdj. fauxels z Pexels | Pexels
Added on: 13.12.2021

Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja

Institutions:
Uniwersytet Jagielloński (Lead institution)
Cities/towns:
Kraków
Fields:
Literaturoznawstwo | Językoznawstwo
Deadline:
25.02.2019-30.11.2023

Projekt zmierza do opracowania i realizacji nowych programów kształcenia nauczycieli na kierunku filologia polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Osiągnięcie celów projektu planowane jest poprzez:

- Opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia odpowiadającego na aktualne zapotrzebowanie społeczne, gospodarcze i rynku pracy oraz mierzącego się z takimi wyzwaniami cywilizacyjnymi, jak powszechna migracja, postęp technologiczny, nowe formy komunikacji w społeczeństwie cyfrowym czy nowe wymagania pracodawców wobec pracowników,

- Podniesienie kompetencji w zakresie personalizowania i indywidualizowania procesu dydaktycznego, diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia, kompetencji interpersonalnych, społecznych, międzykulturowych, glottodydaktycznych przyszłego nauczyciela, jak i umiejętności rozwiązywania problemów, wykorzystywania TIK w nauczaniu, rozwijania kreatywności własnej i uczniów. Projekt będzie wykorzystywał zagraniczne rozwiązania w zakresie kształcenia nauczycieli. Zastosowane zostaną także zagraniczne metody kształcenia, np. CLIL, PBL, peer education, team teaching, autobiografia edukacyjna, portfolio,

- Wykorzystanie metody tutoringu, by rozpoznać i zweryfikować predyspozycje studentek/studentów do wykonywania zawodu nauczyciela,

- Opracowanie w toku wdrażania programu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych służących profesjonalizacji pracy studentek/studentów tak w kontekście samorozwoju i  autorefleksji, jak również w późniejszej praktyce edukacyjnej z uczniami, 

- Zintensyfikowanie działań w zakresie współpracy nauczycieli akademickich, studentów i szkół różnego typu, w tym zwłaszcza szkół branżowych, specjalnych, polonijnych.

Uczestnikami projektu jest 270 studentek i studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki UJ, realizujących pełny moduł przygotowania do  zawodu nauczyciela.

Information

Funding:
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Added on:
13 December 2021; 12:26 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
13 December 2021; 12:26 (Piotr Bordzoł)

See also

17.02.2020

Polonistyka otwarta

Celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej wśród studentów i studentek polonistyk na świecie. Podstawą działań są webinaria o polskiej kulturze literaturze, historii i języku polskim adresowane przede wszystkim do studentów zagranicznych uczących się języka polskiego na poziomach od B1 wzwyż.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || E-usługa OMNIS

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. 

24.01.2017

Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

Zapraszamy lektorów jpjo do zapoznania się z bezpłatną publikacją "Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

21.09.2017

Pilotażowy projekt "Warsztaty dydaktyczne UAM"

Odwołując się do idei organizacji uczącej się, w której kluczową dla rozwoju całego uniwersytetu jest gotowość i umiejętność pracowników do dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi,  prorektor prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk zaprasza do udziału w ogólnouniwersyteckim pilotażowym projekcie “Warsztaty dydaktyczne UAM” (WD UAM). Jest to inicjatywa zaproponowana przez Radę ds. Jakości Kształcenia, której celem jest wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim. Jego odbiorcami są pracownicy i doktoranci UAM, którzy pracują na stanowiskach dydaktycznych. Projekt zakłada nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz integrację środowiska nauczycieli akademickich.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.