Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 17.10.2015

Słowiańskie warianty hoffmanizmu

Uczestnicy:
Magdalena Rudkowska (Kierownik)
Dziedziny:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Termin:
5.08.2014-4.02.2018

Projekt "Słowiańskie warianty hoffmanizmu" (Narodowe Centrum Nauki, Sonata, 2013/11/D/HS2/04452) był realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN i obejmował interkulturowe przestrzenie literatury XIX wieku nawiązującej do idiomu niemieckiej fantastyki.

Projekt miał na celu opisanie słowiańskiego XIX-wiecznego hoffmanizmu w perspektywie komparatystycznej (wielokulturowej historii literatury), świadomie włączając kultury narodowe w obszary tradycji innych kultur europejskich, szukając ich punktów stycznych i zakresów odmienności (warianty). Podjęte w projekcie działania zmierzały do zgromadzenie danych do opisu i interpretacji zjawiska hoffmanizmu w literaturze polskiej (a także kontekstowo – rosyjskiej XIX) wieku, przedstawionego na szerokim tle powiązań międzykulturowych. Przy pomocy narzędzi nowoczesnej komparatystyki zostały ukazane drogi artystycznej recepcji twórczości E.T.A. Hoffmana w Polsce i w Rosji, jej wielogłosowy charakter, nieoczekiwane konteksty intelektualne oraz intertekstualne zależności. Projekt poszerza wiedzę o kontaktach międzykulturowych Polski w okresie zaborów, przypomina twórczość wielu mniej znanych autorów prozy fantastycznej, a także ukaże fenomen słowiańskiej reinterpretacji dzieła Hoffmana.

Rezultat projektu stanowią artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, a także monografia książkowa "Sen nieboszczyka. Polski hoffmanizm w XIX wieku".

Informacje

Dofinansowanie:
NCN - Sonata
Kontakt:
magdalena.rudkowska@ibl.waw.pl
Słowa kluczowe:

Zobacz także

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

13.09.2018

Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.