Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Data dodania: 10.02.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2020

Program Lektorzy 2020

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich. Wykwalifikowani lektorzy, którzy otrzymają stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, będą w roku akademickim 2020/2021 (oraz 2021/2022) prowadzić lektoraty języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

W ramach Programu lektor – stypendysta NAWA:

  • przygotowuje i prowadzi kursy języka polskiego jako obcego;
  • przygotowuje i prowadzi zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii (w uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą);
  • utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny;
  • pośredniczy w kontakcie między NAWA a ośrodkiem akademickim i studentami w celu realizacji zadań ustawowych NAWA.

O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają łącznie następujące wymagania: a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 200 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami, d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania, e) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie lub

f) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, g) mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami, h) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok), i) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania, j) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie

lub k) posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych, l) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, m) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami, n) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok), o) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania, p) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 2 stycznia do 28 lutego 2020 roku.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.