Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Zdj. Element5 Digital z Pexels | Pexels
Data dodania: 25.03.2023
Termin nadsyłania zgłoszeń:

Stypendium im. Stanisława Pyjasa

Fundator/organizator:
Miasto:
Kraków
Grupy docelowe:
Studenci

Celem Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pyjasa jest upamiętnienie postaci i tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, studenta piątego roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Stypendium przyznawane jest za pracę społeczną lub działalność humanitarną w różnego rodzaju instytucjach oraz organizacjach społecznych, które budzą uznanie i szacunek środowiska akademickiego. 

Korzyści 

Stypendium przyznaje się raz w roku w rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa w wysokości półrocznego przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego brutto nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Wydziale Polonistyki UJ na stanowisku asystenta bez stopnia doktora. Stypendium wypłacane jest jednorazowo na wskazany przez stypendystę numer rachunku bankowego.  

Warunkiem wypłaty stypendium jest posiadanie przez stypendystę statusu studenta Wydziału Polonistyki UJ w dniu wypłaty stypendium. 

Adresaci stypendium 

O stypendium z Funduszu może się ubiegać student o nieposzlakowanej opinii we wspólnocie akademickiej wyróżniający się działalnością charytatywną i społecznikowską.  

Procedury i terminy 

Osoby, które chcą się ubiegać o stypendium powinny:  

Wypełnić formularz zgłoszenia  

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną rekomendacją do przyznania stypendium, przygotowaną dla danego kandydata w formie listu polecającego przez pracownika Wydziału Polonistyki UJ oraz dokumenty potwierdzające zaangażowanie kandydata w działalność charytatywną oraz społecznikowską, np. imienne zaświadczenia, dyplomy lub pisemne opinie organizatorów. 

Komplet dokumentów dostarczyć na adres: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, pok. 43 lub w formie skanów na adres: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl 

Organy Funduszu 

Funduszem zarządza Wydział Polonistyki UJ. 

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
25 marca 2023; 18:14 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
25 marca 2023; 18:14 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.