Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj. Element5 Digital z Pexels | Pexels
Дата размещения: 25.03.2023
Заявки принимаются до:

Stypendium im. Stanisława Pyjasa

Доннатор/организатор:
Город:
Kraków
Целевые аудитории:
Студенты

Celem Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pyjasa jest upamiętnienie postaci i tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, studenta piątego roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Stypendium przyznawane jest za pracę społeczną lub działalność humanitarną w różnego rodzaju instytucjach oraz organizacjach społecznych, które budzą uznanie i szacunek środowiska akademickiego. 

Korzyści 

Stypendium przyznaje się raz w roku w rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa w wysokości półrocznego przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego brutto nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Wydziale Polonistyki UJ na stanowisku asystenta bez stopnia doktora. Stypendium wypłacane jest jednorazowo na wskazany przez stypendystę numer rachunku bankowego.  

Warunkiem wypłaty stypendium jest posiadanie przez stypendystę statusu studenta Wydziału Polonistyki UJ w dniu wypłaty stypendium. 

Adresaci stypendium 

O stypendium z Funduszu może się ubiegać student o nieposzlakowanej opinii we wspólnocie akademickiej wyróżniający się działalnością charytatywną i społecznikowską.  

Procedury i terminy 

Osoby, które chcą się ubiegać o stypendium powinny:  

Wypełnić formularz zgłoszenia  

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną rekomendacją do przyznania stypendium, przygotowaną dla danego kandydata w formie listu polecającego przez pracownika Wydziału Polonistyki UJ oraz dokumenty potwierdzające zaangażowanie kandydata w działalność charytatywną oraz społecznikowską, np. imienne zaświadczenia, dyplomy lub pisemne opinie organizatorów. 

Komplet dokumentów dostarczyć na adres: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, pok. 43 lub w formie skanów na adres: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl 

Organy Funduszu 

Funduszem zarządza Wydział Polonistyki UJ. 

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
25 марта 2023; 18:14 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
25 марта 2023; 18:14 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах