Полонистический бюллетень

Статья / интервью

26.02.2019

Na co możemy sobie pozwolić. Rozmowa o projekcie StereoSciFi – Stereotypy i Twarda Fantastyka Naukowa w kontekście promocji humanistyki

Rozmowa z Angeliką Siniarską-Tuszyńską z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Źródło: Pixabay

Sławomir Czarnecki: O Waszym projekcie StereoSciFi – Stereotypy i Twarda Fantastyka Naukowa dowiedziałem się z serwisu branżowego NowyMarketing, który skorzystał z informacji Polskiej Agencji Prasowej. Jak Wam się udało trafić do prowadzonego przez PAP serwisu Nauka w Polsce?

Angelika Siniarska-Tuszyńska: Dziennikarze serwisu Nauka w Polsce po przeczytaniu informacji na stronach uniwersyteckich sami zainteresowali się naszym projektem. Zaintrygowało ich wykorzystanie literatury i filmów SciFi podczas zajęć z młodzieżą.  

Czy możecie opowiedzieć o „kuchni” projektu? Myśląc o promocji, jak definiujecie grupy odbiorców projektu? Czy za komunikację odpowiada jedna osoba? Jak dzielicie się pracą nad promocją w zespole?

Muszę przyznać, że określenie docelowego odbiorcy dla StereoSciFi przebiegło bardzo naturalnie. Nauczyciele z Portugalii - pomysłodawcy projektu, chcieli stworzyć pomoc dydaktyczną dla "kolegów po fachu", podzielić się swoimi pomysłami na połączenie edukacji z miłością do gatunku hard science fiction. Dlatego też dotarcie do adresatów projektu w różnych państwach partnerskich nie wymaga od nas jakichś szczególnych działań promocyjnych. Głównie dlatego, że mamy przecież bezpośredni dostęp do szkół. Z jednej strony jest to zaletą, ponieważ nie musimy obmyślać skomplikowanych strategii dotarcia do odbiorców. Z drugiej strony - szkoda, że nie musimy tego robić, bo,  jak widać, projekt budzi zainteresowanie i być może nie wykorzystujemy do końca jego potencjału. Ale to dlatego, że trzymamy się określonego planu, założonych celów itd. Nie wykluczamy jednak, że podejmiemy się kiedyś kontynuacji projektu – w bardziej rozbudowanej formie, również w obszarach działań marketingowych. Aktualnie nad projektem pracują po dwie osoby z każdego kraju partnerskiego i to one są odpowiedzialne za odpowiednie przeprowadzenie procesu jego upowszechniania.

Jakie jest Waszym zdaniem największe wyzwanie, które trzeba podjąć promując projekt związany z naukami humanistycznymi?

Naszym zdaniem największe problemy nie tkwią w braku znajomości narzędzi marketingowych, ani w braku umiejętności posługiwania się nimi, ale właśnie w stereotypach. Uczestnicy projektów często nie wiedzą na co mogą sobie pozwolić, promując poszczególne działania. Obawiają się, że rozpowszechniony np. na Facebooku materiał stanie się mniej elitarny. Pojawiają się też wątpliwości typu: czy nasi odbiorcy docelowi na pewno funkcjonują na Facebooku, Twitterze lub Instagramie skoro są tacy wyjątkowi, „specyficzni"? Ja takich wątpliwości akurat nie mam, ale wiem, że istnieją one w środowisku naukowym.

I na koniec pytanie o sam projekt. Dlaczego hard science fiction i skąd decyzja o włączeniu do katalogu dzieł klasyki tego gatunku w miejsce tytułów bliższych młodzieży?

Pomysłodawcy wybrali klasykę, aby móc w prosty sposób zapoznać młodzież nie tylko z problemem dyskryminacji w kulturze, ale też z najważniejszymi cechami gatunkowymi. W nowych utworach często naruszane są istotne zasady gatunku, teksty są zbyt hybrydyczne, niekiedy nawet niekonsekwentne.   

Jest to też sposób na zachęcenie młodzieży do sięgnięcia po "teksty sztandarowe". Nowych, modnych pozycji nie trzeba specjalnie reklamować. Zainteresowana tematyką młodzież zapewne i tak po nie sięgnie.

Dziękuję za rozmowę.


Angelika Siniarska-Tuszyńska o sobie:

Jestem absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim (studia pierwszego stopnia ukończyłam ze specjalnością literaturoznawczą, a drugiego - twórczego pisania). Ukończyłam Podyplomowe Studia  Zarządzania Kulturą. Aktualnie jestem doktorantką w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Interesują mnie: teorie i praktyka procesu twórczego, nauki kognitywne (głównie literaturoznawstwo kognitywne), antropologia (szczególnie antropologia doświadczenia).


Strona internetowa projektu: https://gracagoncalves2.wixsite.com/stereoscifi-en/home-pl

Profil projektu w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/StereoScifi/

Informacje o projekcie w „Biuletynie Polonistycznym”: https://biuletynpolonistyczny.pl/projects/stereoscifi-stereotypy-i-twarda-fantastyka-naukowa,1692/details
 


Zainteresował Cię projekt, publikacja lub praca badawcza z dziedziny humanistyki? Prześlij nam kilka pytań, na które chcesz poznać odpowiedź, lub zadaj je sam autorom – a my opublikujemy wywiad w “Biuletynie Polonistycznym” w nowym cyklu “Kilka pytań o…”

Pomysł cyklu wywiadów powstał w działającej na Facebooku grupie “Promocja humanistyki”, której założyciel – Sławomir Czarnecki, dowiedział się o istnieniu projektu StereoSciFi. Niedosyt informacji znalezionych w Internecie sprowokował go do zadania kilku pytań zaangażowanej w jego realizację Angelice Siniarskiej-Tuszyńskiej.

Najciekawsze przesłane do nas pytania lub wywiady raz w miesiącu nagrodzimy książką Wydawnictwa IBL.

Смотреть также

03.12.2018

Spotkanie polskiej diaspory naukowej w Oksfordzie

Kilkuset młodych naukowców – głównie z Wielkiej Brytanii, ale również z innych państw Starego Kontynentu, w tym z Polski – wzięło udział w 7. edycji konferencji Science: Polish Perspectives 2018 Oxford, która odbyła się w dniach 16-17 listopada w Oxfordzie. Spotkaniu, zorganizowanemu przez Polonium Foundation, przyświecała idea integrowania środowiska polskich naukowców za granicą oraz prognozowania potrzeb tej społeczności, jak również tworzenia skutecznego networkingu.

28.03.2018

Kursy na Saint Xavier University w Chicago

Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture) prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature, Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę Gąsienicę Byrcyn.

23.05.2018

Wileńskie poetki na festiwalu Sarbiewskiego na Mazowszu

XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego odbył się w dniach 11–12 maja pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Uczestników gościły Płońsk i Ciechanów. W programie festiwalu znalazły się prelekcje, konkursy oraz wystąpienia dotyczące „polskiego Horacego”.

06.06.2018

Podsumowanie XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W zawodach centralnych w etapie pisemnym w Konstancinie pod Warszawą wzięło udział 185 uczniów z kraju i 34 z zagranicy (Litwa, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Grecja, Niemcy, Belgia, Francja), 39 spośród nich uzyskało tytuł laureata Olimpiady.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах