Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 20.04.2018
Литературоведение

Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
9788394474829

Z bogatej puli piosenek Jacka Kaczmarskiego Małgorzata Krzysztofik wybrała siedemnaście, których interpretacja wymagała solidnego przygotowania filologiczno-historycznego. Wnikliwe czytanie utworu prowadzone jest na rozmaitych płaszczyznach dzieła i w różnych kontekstach – literackim, historycznym, obyczajowym, artystycznym, religijnym. Autorski wywód nabiera tu charakteru interdyscyplinarnego. Zręczne sprzężenie wyników badań z malarstwem historycznym oraz literackimi świadectwami epoki przykuwa nie tylko myśl, ale i wyobraźnię czytelnika. Formacja szlachecka jest tu zaprezentowana w migawkach „żywych obrazów”, połączonych przyczyną i skutkiem, komentowanych dyskursem o logice dziejów sarmackiego świata.

 

Publikacja zawiera interpretację 17 reprezentatywnych dla omawianego tematu piosenek, która ukazuje bogactwo ich znaczeń w kontekście historii Polski i Europy oraz staropolskiej kultury materialnej, obyczajowej, literackiej i umysłowej. Analiza tekstów, objawiająca subiektywną, erudycyjną i poetycką wizję epok minionych, prowadzi do zrozumienia roli, jaką kultura Pierwszej Rzeczpospolitej odegrała w twórczości Kaczmarskiego. Interpretacja każdej z piosenek jest poprzedzona zacytowaniem jej pełnego tekstu wraz z niezbędnymi przypisami, ponieważ aktualnie brak krytycznego wydania poezji Kaczmarskiego, opatrzonego komentarzem edytorskim i ogólnokulturowym. Zakończenie książki stanowi summę wniosków obrazujących znaczenie tradycji i kultury przedrozbiorowej w twórczości Kaczmarskiego.

 

W poromantycznych czasach zmagań o istotę polskości i wyraz patriotyzmu Małgorzata Krzysztofik prezentuje twórcę przesiąkniętego polskością, usiłującego zrozumieć dokonania przodków i mądrze przetransponować je w czasy współczesne. Pokazuje peregrynację w głąb staropolskiego świata, dokonującą się poza Sienkiewiczowskim „krzepieniem serc” i poza Gombrowiczowską potrzebą odreagowania polskich słabości i kompleksów, w głębokim przeświadczeniu o powinności przyjęcia szlacheckiej formacji z całym dobrodziejstwem jej inwentarza, aby, wnikliwie się jej przyjrzawszy, „ze słabości uczynić siłę”.

Содержание

Spis treści
Wstęp
Fenomen poezji śpiewanej Jacka Kaczmarskiego......................................... 9
Problemy recepcji..................................................................................... 12
Inspiracje kulturą Pierwszej Rzeczpospolitej.............................................. 14
Założenia i cele książki.............................................................................. 17
Interpretacje piosenek
Pana-Rejowe gadanie................................................................................. 23
Jan Kochanowski....................................................................................... 37
Stańczyk ................................................................................................... 51
Z XVI-wiecznym portretem trumiennym – rozmowa................................... 65
Dobre rady Pana Ojca................................................................................ 81
Z pasa słuckiego pożytek............................................................................. 97
Elekcja.................................................................................................... 107
Krótka historia nawiązania stosunków polsko-francuskich.......................... 117
Rokosz..................................................................................................... 127
Kniazia Jaremy nawrócenie...................................................................... 137
Rejtan, czyli raport ambasadora................................................................ 149
Wieszanie zdrajców na Rynku Warszawskim w roku 1794
podczas Insurekcji Kościuszkowskiej........................................................... 165
Krajobraz po uczcie.................................................................................. 179
Requiem rozbiorowe................................................................................. 193
Nad spuścizną po przodkach deliberacyje................................................... 205
O zachowaniu przy stole.......................................................................... 215
Tradycja.................................................................................................. 225
Zakończenie: Dialog Jacka Kaczmarskiego z tradycją i kulturą
Pierwszej Rzeczpospolitej
Erudycyjna, subiektywna interpretacja postaci
oraz wydarzeń historycznych.................................................................. 235
Żywioł ironii jako postawy twórczej i narzędzia oceny rzeczywistości...... 241
Prefiguracyjny model historiozofii.......................................................... 243
Hermeneutyka wartości: naród – polskość – tradycja.............................. 245
Bibliografia................................................................................................. 251
Spis ilustracji............................................................................................... 257
Indeks osób................................................................................................. 259

Информация

Начало событияГод публикации:
2017
Страниц:
264
Дата размещенияСкачать:
Опубликовал:
Дата размещения:
20 апреля 2018; 10:44 (Magdalena Płusa)
Дата правки:
16 мая 2018; 12:28 (Magdalena Płusa)

Смотреть также

21.05.2018
Литературоведение

Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Agata Roćko

Zbiór studiów i szkiców powstały z potrzeby uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Krystyny Stasiewicz - badaczki literatury staropolskiej i oświeceniowej, która swe bogate życie zawodowe poświęciła zgłębianiu twórczego dorobku Pierwszej Rzeczypospolitej.

24.10.2018
Языкознание

Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze

Автор/Редактор: Katarzyna Burska, Elwira Olejniczak

„Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze pod redakcją Katarzyny Burskiej i Elwiry Olejniczak to pierwsza tak obszerna monografia poświęcona w całości twórczości jednego z największych poetów polskiej piosenki. Analizy tekstów Wojciecha Młynarskiego podjęli się językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy. Wśród opracowań przeważają studia naukowe, ale nie zabrakło też artykułów o charakterze popularnym.

16.01.2022
Литературоведение

Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę... Tradycje literackie i kulturowe w tekstach polskiej sceny muzycznej XX i XXI wieku

Автор/Редактор: Adam Regiewicz, Maciej Szargot

Praca jest poświęcona obecności tradycji literackiej w polskich piosenkach XX i XXI wieku. Odwołują się do niej reprezentanci nurtów o większych ambicjach: rocka, muzyki alternatywnej, piosenki literackiej, autorskiej, kabaretowej. 

26.02.2019
Литературоведение

Północne miniatu­ry krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach

Автор/Редактор: Zbigniew Chojnowski

Książka prof. Zbigniewa Chojnowskiego jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich, związanych z Polską północno-wschodnią po 1980 roku.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах