Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Kamil Banaszewski | Uniwersytet Zielonogórski
Дата размещения: 10.05.2019
Журналистика

"Mozaika faktów. Reportaże literackie"

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-951197-3-6

„Mozaika faktów” pod redakcją Kamili Gieby i Jessiki Woźniak-Szaramy to zbiór reportaży, których autorami są m.in. studenci polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydawcą publikacji jest Instytut Filologii Polskiej. 

Dzieła te są rezultatem kursu kreatywnego pisania reportażu literackiego. Wzięli w nim udział studenci z kierunków: filologia polska, filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologiczna obsługa Internetu i e-edytorstwo, literatura popularna i kreacje światów gier. Tematy podejmowanych reportaży zostały samodzielnie wybrane przez studentów.

We wprowadzeniu czytelnik może się dowiedzieć, że najczęstszą inspiracją do napisania reportażu było najbliższe środowisko studentów. Pisali o tym, co ich interesuje, ciekawi, ale również niepokoi. Ta wielowątkowość skutkuje dużą różnorodnością treści. Dr Kamila Gieba i Jessika Woźniak-Szaramy, które redagowały publikację, we wprowadzeniu tłumaczą, że rozmaitość opublikowanych tekstów świadczy o hybrydyczności i niestabilności samego gatunku, znajdującego się na granicy między literaturą a dziennikarstwem. Tak skomponowane reportaże, przypominają ową mozaikę, która zbudowana jest z wielu elementów, o różnych kolorach i kształtach (...).  

Oliwia Sempoch, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, fragment artykułu pt. ,,Mozaika faktów. Reportaże literackie”, czyli twórczość pisarska studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego  

Содержание

Kamila Gieba, Jessica Woźniak-Szarama

WPROWADZENIE, s. 7

Małgorzata Polit

SPOJRZENIE ZZA KRAT, s. 11

Patrycja Jeleńczak

PIERWSZY (K)ROK, s. 21

Magdalena Jurczak

MACIERZYŃSTWO: PRZEKLEŃSTWO CZY DAR?, s. 27

Dominika Zielińska

WIĘKSZOŚĆ BARIER RODZI SIĘ W GŁOWIE, s. 35

Aleksandra Jakkielska

WIĘZIENNY RYTM, s. 41

Alicja Kłos

DOM, s. 47

Piotr Gulewski

PISARSTWO OKIEM MŁODYCH, s. 57

Marcin Mielcarek

CO W TRZCINIE HUCZY?, s. 71

Filip Kubiszewski

PIWNICE I PRZEGRYWY, s. 79

Agnieszka Batyra

DÉJÀ VU, s. 85 

***

LOKATOR M1 — Z PAMIĘTNIKA MIZANTROPA , s. 95

Информация

Начало событияГод публикации:
2018

Смотреть также

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
литература

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

24.05.2018
Литературоведение

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах