Polish Studies Bulletin

New release

Kamil Banaszewski | Uniwersytet Zielonogórski
Added on: 10.05.2019
Journalism

"Mozaika faktów. Reportaże literackie"

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-951197-3-6

„Mozaika faktów” pod redakcją Kamili Gieby i Jessiki Woźniak-Szaramy to zbiór reportaży, których autorami są m.in. studenci polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydawcą publikacji jest Instytut Filologii Polskiej. 

Dzieła te są rezultatem kursu kreatywnego pisania reportażu literackiego. Wzięli w nim udział studenci z kierunków: filologia polska, filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologiczna obsługa Internetu i e-edytorstwo, literatura popularna i kreacje światów gier. Tematy podejmowanych reportaży zostały samodzielnie wybrane przez studentów.

We wprowadzeniu czytelnik może się dowiedzieć, że najczęstszą inspiracją do napisania reportażu było najbliższe środowisko studentów. Pisali o tym, co ich interesuje, ciekawi, ale również niepokoi. Ta wielowątkowość skutkuje dużą różnorodnością treści. Dr Kamila Gieba i Jessika Woźniak-Szaramy, które redagowały publikację, we wprowadzeniu tłumaczą, że rozmaitość opublikowanych tekstów świadczy o hybrydyczności i niestabilności samego gatunku, znajdującego się na granicy między literaturą a dziennikarstwem. Tak skomponowane reportaże, przypominają ową mozaikę, która zbudowana jest z wielu elementów, o różnych kolorach i kształtach (...).  

Oliwia Sempoch, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, fragment artykułu pt. ,,Mozaika faktów. Reportaże literackie”, czyli twórczość pisarska studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego  

List of contents

Kamila Gieba, Jessica Woźniak-Szarama

WPROWADZENIE, s. 7

Małgorzata Polit

SPOJRZENIE ZZA KRAT, s. 11

Patrycja Jeleńczak

PIERWSZY (K)ROK, s. 21

Magdalena Jurczak

MACIERZYŃSTWO: PRZEKLEŃSTWO CZY DAR?, s. 27

Dominika Zielińska

WIĘKSZOŚĆ BARIER RODZI SIĘ W GŁOWIE, s. 35

Aleksandra Jakkielska

WIĘZIENNY RYTM, s. 41

Alicja Kłos

DOM, s. 47

Piotr Gulewski

PISARSTWO OKIEM MŁODYCH, s. 57

Marcin Mielcarek

CO W TRZCINIE HUCZY?, s. 71

Filip Kubiszewski

PIWNICE I PRZEGRYWY, s. 79

Agnieszka Batyra

DÉJÀ VU, s. 85 

***

LOKATOR M1 — Z PAMIĘTNIKA MIZANTROPA , s. 95

Information

Year of publication:
2018
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.