Polish Studies Newsletter

New release

Kamil Banaszewski | Uniwersytet Zielonogórski
Added on: 10.05.2019
Journalism

"Mozaika faktów. Reportaże literackie"

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-951197-3-6

„Mozaika faktów” pod redakcją Kamili Gieby i Jessiki Woźniak-Szaramy to zbiór reportaży, których autorami są m.in. studenci polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydawcą publikacji jest Instytut Filologii Polskiej. 

Dzieła te są rezultatem kursu kreatywnego pisania reportażu literackiego. Wzięli w nim udział studenci z kierunków: filologia polska, filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologiczna obsługa Internetu i e-edytorstwo, literatura popularna i kreacje światów gier. Tematy podejmowanych reportaży zostały samodzielnie wybrane przez studentów.

We wprowadzeniu czytelnik może się dowiedzieć, że najczęstszą inspiracją do napisania reportażu było najbliższe środowisko studentów. Pisali o tym, co ich interesuje, ciekawi, ale również niepokoi. Ta wielowątkowość skutkuje dużą różnorodnością treści. Dr Kamila Gieba i Jessika Woźniak-Szaramy, które redagowały publikację, we wprowadzeniu tłumaczą, że rozmaitość opublikowanych tekstów świadczy o hybrydyczności i niestabilności samego gatunku, znajdującego się na granicy między literaturą a dziennikarstwem. Tak skomponowane reportaże, przypominają ową mozaikę, która zbudowana jest z wielu elementów, o różnych kolorach i kształtach (...).  

Oliwia Sempoch, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, fragment artykułu pt. ,,Mozaika faktów. Reportaże literackie”, czyli twórczość pisarska studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego  

List of contents

Kamila Gieba, Jessica Woźniak-Szarama

WPROWADZENIE, s. 7

Małgorzata Polit

SPOJRZENIE ZZA KRAT, s. 11

Patrycja Jeleńczak

PIERWSZY (K)ROK, s. 21

Magdalena Jurczak

MACIERZYŃSTWO: PRZEKLEŃSTWO CZY DAR?, s. 27

Dominika Zielińska

WIĘKSZOŚĆ BARIER RODZI SIĘ W GŁOWIE, s. 35

Aleksandra Jakkielska

WIĘZIENNY RYTM, s. 41

Alicja Kłos

DOM, s. 47

Piotr Gulewski

PISARSTWO OKIEM MŁODYCH, s. 57

Marcin Mielcarek

CO W TRZCINIE HUCZY?, s. 71

Filip Kubiszewski

PIWNICE I PRZEGRYWY, s. 79

Agnieszka Batyra

DÉJÀ VU, s. 85 

***

LOKATOR M1 — Z PAMIĘTNIKA MIZANTROPA , s. 95

Information

Year of publication:
2018
Added on:
10 May 2019; 19:50 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
24 May 2019; 10:32 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

See also

24.02.2021
Linguistics

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Anastazja Beata Seul

Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin – zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów – obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo.

12.06.2024
Others

Pięćdziesiąt lat zielonogórskiej polonistyki. Księga jubileuszowa

Author/Editor: Iwona Pałucka-Czerniak, Marta Ruszczyńska

Książka powstała z okazji jubileuszu powstania zielonogórskiej polonistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zawiera część wspomnieniowo-informacyjną oraz naukową. 

27.11.2018
Others

Visuality from Intercultural Perspectives. Technology of Images in Communication, Art and Social Sciences

Author/Editor: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Zapraszamy do lektury pierwszej monografii wydanej w ramach projektu TICASS, która prezentuje wstępne rezultaty współpracy badawczej w projekcie finansowanym przez Komisje Europejską w Horyzont 2020. Książka rozwija rozumienie funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach oraz wskazuje jak różne formy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz i pomiędzy społecznościami.  

17.05.2019
Linguistics

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Magdalena Steciąg

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.