Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 09.04.2021
литература

Zygmunt Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques

ISBN:
Broché 978-2-406-10820-7; Relié 978-2-406-10821-4

Wydana w paryskim wydawnictwie Classiques Garnier edycja krytyczna zawiera francuską prozę poetycką i pisma publicystyczne Zygmunta Krasińskiego.

Wszystkie zamieszczone w tomie teksty zostały odpowiednio skomentowane pod względem edytorskim, a objaśnienia przygotowano z myślą o czytelniku zagranicznym. Zebrane w edycji teksty prezentują przede wszystkim poetycką wyobraźnię Zygmunta Krasińskiego i jego horyzont intelektualny. Krasiński utożsamiał się z Polską i z Europą zarazem, rozważając trudne problemy społeczeństwa polskiego zawsze w kontekście europejskim. Autorzy opracowania ukazali więc poetę nie tylko w relacji do tradycji europejskiego piśmiennictwa (romantyzm francuski, angielski i niemiecki), ale i w relacji do intensywnej w XIX wieku myśli historyczno-politycznej, również kwestii obyczajowych.

Oprócz tekstów Krasińskiego w edycji zamieszczono trzy artykuły naukowe:

  • M. Strzyżewski, Comte Zygmunt Krasiński. Un Européen venu de Pologne [Hrabia Zygmunt Krasiński. Europejski romantyk z Polski];
  • Agnieszka Markuszewska, L’œuvre française de Zygmunt Krasiński – histoire des textes [Francuskie utwory Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstów];
  • Joanna Pietrzak-Thébault, Zygmunt Krasiński sur la carte du romantisme européen [Zygmunt Krasiński na karcie romantyzmu europejskiego].

Hrabia Zygmunt Krasiński był wybitnym polskim pisarzem romantycznym, choć jego twórczość nie jest znana w Europie. Pisał po polsku i po francusku dramaty, poematy, wiersze, tworzył romantyczną prozę poetycką oraz publicystykę historyczną, religijną i polityczną. Kultywował arystokratyzm,  sprzeciwiał się rewolucji społecznej, ale rozumiał jej sens. To twórca wyjątkowy w swojej postawie pełnej paradoksów i sprzeczności. Rozdarty między potrzebą chwili a czasem przeszłym i przyszłym. W edycji zaprezentowano napisane po francusku teksty literackie i publicystyczne ukazujące poetycką wyobraźnię oraz horyzont intelektualny tego zapomnianego dziś twórcy z nadzieją, że współczesny czytelnik odnajdzie w niej wiele uniwersalnych i aktualnych problemów.

Информация

Страниц:
551
Дата размещения:
9 апреля 2021; 20:55 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
9 апреля 2021; 20:55 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

27.03.2019
Литературная история

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Автор/Редактор: Agnieszka Markuszewska

Pomieszczone w prezentowanym zbiorze artykuły – mimo charakterystycznej formuły tytułowej „życie czy literatura?” – nie roszczą sobie pretensji do udzielenia pełnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Przeciwnie: mają zachęcać do dalszych poszukiwań, sprzyjać zadawaniu nowych pytań, inspirować do twórczej lektury dzieła Krasińskiego (zwłaszcza zapoznanych utworów poety), zintensyfikować refleksję badawczą”.

06.12.2020
Литературоведение

Krasiński żywioły kultury, żywioły natury, red. Małgorzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski,

Автор/Редактор:

Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-65696-32-8 Liczba stron: 501 Format: B5 Wydawnictwo Temida 2 w Białymstoku

11.06.2018
Литературоведение

Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne

Автор/Редактор: Marek Bernacki

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz.Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne.

07.12.2020
Литературоведение

Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku

Автор/Редактор:

Kategoria: Filologia polska Autorzy: Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lul (red.) Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-7431-600-2 Liczba stron: 344 Format: B5 Wydawnictwo UwB

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах