Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 09.04.2021
Literature

Zygmunt Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques

ISBN:
Broché 978-2-406-10820-7; Relié 978-2-406-10821-4

Wydana w paryskim wydawnictwie Classiques Garnier edycja krytyczna zawiera francuską prozę poetycką i pisma publicystyczne Zygmunta Krasińskiego.

Wszystkie zamieszczone w tomie teksty zostały odpowiednio skomentowane pod względem edytorskim, a objaśnienia przygotowano z myślą o czytelniku zagranicznym. Zebrane w edycji teksty prezentują przede wszystkim poetycką wyobraźnię Zygmunta Krasińskiego i jego horyzont intelektualny. Krasiński utożsamiał się z Polską i z Europą zarazem, rozważając trudne problemy społeczeństwa polskiego zawsze w kontekście europejskim. Autorzy opracowania ukazali więc poetę nie tylko w relacji do tradycji europejskiego piśmiennictwa (romantyzm francuski, angielski i niemiecki), ale i w relacji do intensywnej w XIX wieku myśli historyczno-politycznej, również kwestii obyczajowych.

Oprócz tekstów Krasińskiego w edycji zamieszczono trzy artykuły naukowe:

  • M. Strzyżewski, Comte Zygmunt Krasiński. Un Européen venu de Pologne [Hrabia Zygmunt Krasiński. Europejski romantyk z Polski];
  • Agnieszka Markuszewska, L’œuvre française de Zygmunt Krasiński – histoire des textes [Francuskie utwory Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstów];
  • Joanna Pietrzak-Thébault, Zygmunt Krasiński sur la carte du romantisme européen [Zygmunt Krasiński na karcie romantyzmu europejskiego].

Hrabia Zygmunt Krasiński był wybitnym polskim pisarzem romantycznym, choć jego twórczość nie jest znana w Europie. Pisał po polsku i po francusku dramaty, poematy, wiersze, tworzył romantyczną prozę poetycką oraz publicystykę historyczną, religijną i polityczną. Kultywował arystokratyzm,  sprzeciwiał się rewolucji społecznej, ale rozumiał jej sens. To twórca wyjątkowy w swojej postawie pełnej paradoksów i sprzeczności. Rozdarty między potrzebą chwili a czasem przeszłym i przyszłym. W edycji zaprezentowano napisane po francusku teksty literackie i publicystyczne ukazujące poetycką wyobraźnię oraz horyzont intelektualny tego zapomnianego dziś twórcy z nadzieją, że współczesny czytelnik odnajdzie w niej wiele uniwersalnych i aktualnych problemów.

Information

Pages:
551
Added on:
9 April 2021; 20:55 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 April 2021; 20:55 (Mariola Wilczak)

See also

19.05.2022
Literature History

Zygmunt Krasiński w Europie. Rekonesans

Author/Editor: Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do lektury nowego tomu z serii Zygmunt Krasiński pod redakcją Agnieszki Markuszewskiej i Mirosława Strzyżewskiego.

27.03.2019
Literature History

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Author/Editor: Agnieszka Markuszewska

Pomieszczone w prezentowanym zbiorze artykuły – mimo charakterystycznej formuły tytułowej „życie czy literatura?” – nie roszczą sobie pretensji do udzielenia pełnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Przeciwnie: mają zachęcać do dalszych poszukiwań, sprzyjać zadawaniu nowych pytań, inspirować do twórczej lektury dzieła Krasińskiego (zwłaszcza zapoznanych utworów poety), zintensyfikować refleksję badawczą”.

07.02.2023
Literature studies

Tajemnica miłości romantycznej. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka

Author/Editor: Danuta Danek

Książka to studium psychoanalityczne wnikające w tragiczne dzieje rodzinne Zygmunta Krasińskiego i w powiązaną z nimi, szczególną więź emocjonalną między poetą a Delfiną Potocką. Więź ta ukazana jest w kontekście rozważań autorki nad swoistością psychologiczną zjawiska tzw. miłości romantycznej, którego świadectwa znajdujemy w literaturze romantycznej i w biografiach jej twórców, a także na ogólniejszym tle wnoszonych przez autorkę tez poszerzających dotychczasowe spojrzenie na romantyzm. Zawiera także problematykę edytorską.

06.12.2020
Literature studies

Krasiński żywioły kultury, żywioły natury, red. Małgorzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski,

Author/Editor:

Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-65696-32-8 Liczba stron: 501 Format: B5 Wydawnictwo Temida 2 w Białymstoku

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.