Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 09.04.2021
Literature

Zygmunt Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques

ISBN:
Broché 978-2-406-10820-7; Relié 978-2-406-10821-4

Wydana w paryskim wydawnictwie Classiques Garnier edycja krytyczna zawiera francuską prozę poetycką i pisma publicystyczne Zygmunta Krasińskiego.

Wszystkie zamieszczone w tomie teksty zostały odpowiednio skomentowane pod względem edytorskim, a objaśnienia przygotowano z myślą o czytelniku zagranicznym. Zebrane w edycji teksty prezentują przede wszystkim poetycką wyobraźnię Zygmunta Krasińskiego i jego horyzont intelektualny. Krasiński utożsamiał się z Polską i z Europą zarazem, rozważając trudne problemy społeczeństwa polskiego zawsze w kontekście europejskim. Autorzy opracowania ukazali więc poetę nie tylko w relacji do tradycji europejskiego piśmiennictwa (romantyzm francuski, angielski i niemiecki), ale i w relacji do intensywnej w XIX wieku myśli historyczno-politycznej, również kwestii obyczajowych.

Oprócz tekstów Krasińskiego w edycji zamieszczono trzy artykuły naukowe:

  • M. Strzyżewski, Comte Zygmunt Krasiński. Un Européen venu de Pologne [Hrabia Zygmunt Krasiński. Europejski romantyk z Polski];
  • Agnieszka Markuszewska, L’œuvre française de Zygmunt Krasiński – histoire des textes [Francuskie utwory Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstów];
  • Joanna Pietrzak-Thébault, Zygmunt Krasiński sur la carte du romantisme européen [Zygmunt Krasiński na karcie romantyzmu europejskiego].

Hrabia Zygmunt Krasiński był wybitnym polskim pisarzem romantycznym, choć jego twórczość nie jest znana w Europie. Pisał po polsku i po francusku dramaty, poematy, wiersze, tworzył romantyczną prozę poetycką oraz publicystykę historyczną, religijną i polityczną. Kultywował arystokratyzm,  sprzeciwiał się rewolucji społecznej, ale rozumiał jej sens. To twórca wyjątkowy w swojej postawie pełnej paradoksów i sprzeczności. Rozdarty między potrzebą chwili a czasem przeszłym i przyszłym. W edycji zaprezentowano napisane po francusku teksty literackie i publicystyczne ukazujące poetycką wyobraźnię oraz horyzont intelektualny tego zapomnianego dziś twórcy z nadzieją, że współczesny czytelnik odnajdzie w niej wiele uniwersalnych i aktualnych problemów.

Information

Pages:
551
Added on:
9 April 2021; 20:55 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 April 2021; 20:55 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.