Полонистический бюллетень

Конкурс

Zdj. Nitin Arya | Pexels
Дата размещения: 07.11.2022
Подача завок до: 05.12.2022

Monografie FNP

Учреждения:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w konkursie umożliwiającym sfinansowanie wydania pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

Oryginalną, wcześniej niepublikowaną pracę może zgłosić e zgłosić autor(ka). Lauratom Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii „Monografie FNP” oraz honorarium w wysokości 15 tys. złotych. 

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 roku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami, w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2). Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie i licencjackie. W przypadku rozpraw doktorskich należy przesłać wersję jak najbliższą brzmieniu przyszłej publikacji.

Aby wziąć udział w konkursie Monografie FNP należy:

  • wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym PDF).
  •  wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4–6 miesięcy.

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 05.12.2022 r. włącznie - do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza). Następny termin składania aplikacji to 13.03.2023 roku.

Информация

Дата размещения:
7 ноября 2022; 13:09 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
7 ноября 2022; 13:09 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах