Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Nitin Arya | Pexels
Added on: 07.11.2022
Deadline for applications: 05.12.2022

Monografie FNP

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w konkursie umożliwiającym sfinansowanie wydania pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

Oryginalną, wcześniej niepublikowaną pracę może zgłosić e zgłosić autor(ka). Lauratom Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii „Monografie FNP” oraz honorarium w wysokości 15 tys. złotych. 

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 roku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami, w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2). Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie i licencjackie. W przypadku rozpraw doktorskich należy przesłać wersję jak najbliższą brzmieniu przyszłej publikacji.

Aby wziąć udział w konkursie Monografie FNP należy:

  • wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym PDF).
  •  wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4–6 miesięcy.

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 05.12.2022 r. włącznie - do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza). Następny termin składania aplikacji to 13.03.2023 roku.

Information

Added on:
7 November 2022; 13:09 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 November 2022; 13:09 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.