Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 22.10.2018
Deadline for applications: 03.12.2018

Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w konkursie na wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanych w języku polskim.

Zgłaszane prace powinny charakteryzować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy, interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Information

Added on:
22 October 2018; 23:50 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 October 2018; 23:50 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.