Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 22.10.2018
Подача завок до: 03.12.2018

Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Учреждения:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w konkursie na wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanych w języku polskim.

Zgłaszane prace powinny charakteryzować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy, interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Информация

Дата размещения:
22 октября 2018; 23:50 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
22 октября 2018; 23:50 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах