Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 02.12.2017
Подача завок до: 31.01.2018

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Учреждения:

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawana jest za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.
 
Nagrody przyznawane są corocznie w następującej wysokości:
  1. wyróżnione rozprawy doktorskie (25) – w wysokości 25 000 zł każda;
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (10) – w wysokości 50 000 zł każda; 
  3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny (6) – w wysokości 125 000 zł każda;
  4. osiągnięcia naukowo-techniczne (3) w wysokości:
  • nagroda pierwsza – 125 000 zł, 
  • nagroda druga – 100 000 zł, 
  • nagroda trzecia – 75 000 zł.
Kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2017. Wnioski można składać do 31 stycznia 2018 r.. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2017 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2018 r. Kandydatów do nagród zgłaszają uprawnione jednostki organizacyjne.

Информация

Дата размещения:
2 декабря 2017; 20:19 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
2 декабря 2017; 20:23 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

18.03.2018

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

07.02.2016

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Nagrody te przyznawane są na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

22.04.2017

17. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka

Do 18 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do 17. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 20 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

26.10.2020

Konkurs na dyplomy bronione przez internet

Parlament Studentów RP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie obronione w trybie zdalnym w 2020 roku.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах