Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 02.12.2017
Deadline for applications: 31.01.2018

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawana jest za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.
 
Nagrody przyznawane są corocznie w następującej wysokości:
  1. wyróżnione rozprawy doktorskie (25) – w wysokości 25 000 zł każda;
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (10) – w wysokości 50 000 zł każda; 
  3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny (6) – w wysokości 125 000 zł każda;
  4. osiągnięcia naukowo-techniczne (3) w wysokości:
  • nagroda pierwsza – 125 000 zł, 
  • nagroda druga – 100 000 zł, 
  • nagroda trzecia – 75 000 zł.
Kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2017. Wnioski można składać do 31 stycznia 2018 r.. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2017 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2018 r. Kandydatów do nagród zgłaszają uprawnione jednostki organizacyjne.
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.