Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 02.12.2017
Deadline for applications: 31.01.2018

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawana jest za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.
 
Nagrody przyznawane są corocznie w następującej wysokości:
  1. wyróżnione rozprawy doktorskie (25) – w wysokości 25 000 zł każda;
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (10) – w wysokości 50 000 zł każda; 
  3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny (6) – w wysokości 125 000 zł każda;
  4. osiągnięcia naukowo-techniczne (3) w wysokości:
  • nagroda pierwsza – 125 000 zł, 
  • nagroda druga – 100 000 zł, 
  • nagroda trzecia – 75 000 zł.
Kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2017. Wnioski można składać do 31 stycznia 2018 r.. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2017 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2018 r. Kandydatów do nagród zgłaszają uprawnione jednostki organizacyjne.

Information

Added on:
2 December 2017; 20:19 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
2 December 2017; 20:23 (Piotr Bordzoł)

See also

18.03.2018

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

07.02.2016

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Nagrody te przyznawane są na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

22.04.2017

17. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka

Do 18 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do 17. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 20 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

26.10.2020

Konkurs na dyplomy bronione przez internet

Parlament Studentów RP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie obronione w trybie zdalnym w 2020 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.