Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

źródło: Pixabay | źródło: Pixabay
Дата размещения: 09.04.2020

Ciężar (nie)pamięci. Dyskurs traumy w narracjach wojennych trzeciego pokolenia

Область:
Literaturoznawstwo
Учреждение:
Местность:
Katowice
Научные руководители:

Tematem dysertacji jest analiza i interpretacja wybranych książek prozatorskich opublikowanych po 1989 roku przez pryzmat traumy i wiążących się z nią bolesnych wspomnień.

Autorami omawianych publikacji są pisarze trzeciego pokolenia, którzy przedstawiają problem urazu jako wnukowie, którzy dramat II wojny światowej znają jedynie z mediów i popkultury. Głównym celem było wykazanie, że trauma obejmuje swoim zasięgiem rozmaite przeżycia, a pisarze dokonują inscenizacji II wojny światowej za pomocą środków językowych, fabularnych, narracyjnych. Dysertacja została podzielona na sześć rozdziałów poprzedzonych wstępem, opatrzonych podsumowaniem oraz bibliografią. W rozdziale wstępnym zaprezentowano najważniejsze koncepcje i definicje traumy. W kolejnych przedstawiono przykłady z literatury postmemorialnej oraz utwory beletrystyczne dotykające tematów Zagłady, Powstania Warszawskiego, rzezi wołyńskiej. Analizie poddano m.in. Małą zagładę Anny Janko i Sońkę Ignacego Karpowicza.

Информация

Дата начала аспирантуры:
20.02.2018
Дата размещенияДата завершения работы:
22.11.2019
Ключевые слова:
Дата размещения:
9 апреля 2020; 17:30 (Olga )
Дата правки:
19 мая 2020; 01:40 (Olga )
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах