Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 20.06.2018

Poezja lubuska wobec sacrum

Автор:
Учреждение:
Местность:
Zielona Góra
Научные руководители:

Celem pracy jest przyjrzenie się problematyce sacrum w literaturze z perspektywy jej obecności w poezji lubuskiej. Przedmiotem badań są wymiary świętości, jakie odsłania twórczość autorów regionalnych oraz definicje sacrum wyłaniające się na gruncie literatury lokalnej.

Praca obejmuje twórczość wybranych autorów regionalnych: Ireny Dowgielewicz, Romana Habdasa, Jerzego Hajdugi, Romualda Marka Jabłońskiego, Zygmunta Kowalczuka, Zygmunta Marka Piechockiego, Czesława Sobkowiaka, Henryka Szylkina. W analizach i interpretacjach uwzględnione zostało przede wszystkim ujęcie chrześcijańskie, ale również szersze rozumienie kategorii sacrum, jeśli stanowi ono w badanej literaturze „sygnał” (określenie Jerzego Szymika) odsyłający do sanctum. Analizując powyższe zagadnienia, wyróżniono trzy aspekty poezji wymiaru sacrum. Pierwszy z nich, najbardziej ogólny i zawierający w sobie również zapowiedź dwóch pozostałych, to sposoby rozumienia i obecności sacrum w twórczości wspomnianych poetów regionalnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje koncepcja Boga osobowego. Drugi to wymiary świętości: człowiek, czas i przestrzeń. Ważną część stanowią tu kwestie sakralizacji i desakralizacji. Trzecim aspektem jest religijność jako wyraz relacji między Bogiem i człowiekiem. Otwiera on możliwość typologii poezji religijnej ze względu na postawę homo religiosus wobec sacrum. W pracy pojawia się także pytanie o uniwersalizm lubuskiej poezji wymiaru sacrum.

Информация

Дата начала аспирантуры:
24.01.2017
Ключевые слова:
Автор:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах