Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Logopedia - studia podyplomowe

Учреждение:
Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy; Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.
 
W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech zakresów:
1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa),
2. psychologii i pedagogiki,
3. anatomii i neurologii
4. terapii zaburzeń mowy.
 
Student będzie odbywał praktyki. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.
 
Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień 2017.Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Można już składać podania na IX edycję studiów (rok akademicki 2017/18) Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą.

Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 35 osób.

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie
  • Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Osoby wstępnie zakwalifikowane na studia otrzymają listownie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz na pierwszy zjazd.

Więcej informacji: http://ifp.univ.rzeszow.pl/logopedia/rekrutacja.php

Информация

Стоимость обучения:
1600 zł/semestr
Продолжительность обучения:
4 semestry
Дата размещения:
24 мая 2017; 12:35 (Olga )
Дата правки:
24 мая 2017; 12:36 (Olga )
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах