Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

"Nauczanie języka polskiego jako obcego" z dofinansowaniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Учреждение:
Город:
Rzeszów
Вид предложения:
послевузовское обучение

Zapraszamy na II edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UR. Rozpoczęcie II edycji studiów odbędzie się w październiku 2016 r., zakończenie we wrześniu 2017 r.

     Czynni zawodowo nauczyciele języka polskiego z województwa podkarpackiego podejmujący ww. studia otrzymają znaczące dofinansowanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W zależności od liczby słuchaczy może ono wynosić od 1000 zł do 2000 zł na osobę.

      Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce, może też pracować za granicą.

Program studiów podyplomowych


Zasady rekrutacji

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 5 kwietnia 2016 r.
Termin zakończenia rekrutacji: po zrekrutowaniu odpowiedniej ilości kandydatów
Limit miejsc: 30


Wymagania dla kandydatów:

  1. Ukończone studia wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.
  2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.
  3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.

Wymagana dokumentacja:

  1. Podanie o przyjęcie na studia.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
  3. Zdjęcie do teczek osobowych.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.

     Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2b,  35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 26, mgr Agnieszka Bar, tel. +48 (17) 872-12-05, poniedziałek – piątek, godz. 10.00-14.00, e-mail: dzfiln@ur.edu.pl

Информация

Стоимость обучения:
1700 zł za semestr z mozliwością dofinansowania 1000 lub 2000 zł na osobę
Продолжительность обучения:
dwa semesetry
Дата размещения:
24 октября 2016; 18:23 (Wojciech Maryjka)
Дата правки:
24 октября 2016; 18:23 (Wojciech Maryjka)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах