Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.10.2021
Дата размещения: 27.09.2021

Dzieciństwo / Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Współczesny świat skłania się ku przewartościowaniom i transformacjom wielu pojęć czy zjawisk. Taka predylekcja wiąże się nierzadko z rewizjonistycznym spojrzeniem na pewne kwestie, w tym także te, które z pozoru wydają się oczywiste i nieulegające wątpliwości. Warto zadać sobie jednak pytanie, jaką kategorią jest wobec tego „dzieciństwo”, jak postrzega się je w pryzmacie nowych narzędzi naukowych, a przede wszystkim rzeczywistości, która ulega dynamicznym przeobrażeniom. W jaki sposób ujmowane więc będzie dzieciństwo w wymiarze kulturowym, historycznym, społecznym itd.? (informacja organizatorów)

materiał graficzny z ogłoszenia organizatorów

Organizatorzy konferencji Dzieciństwo zapraszają do zastanowienia się nad różnymi aspektami czy ujęciami:

 • dzieciństwo jako temat kulturowy i artystyczny (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, komiks, gry, muzyka);
 • definicje i ujęcia dzieciństwa w naukach humanistycznych;
 • dzieciństwo a nostalgia i pamięć;
 • nowe technologie a dziecko;
 • media i media społecznościowe;
 • twórczość dla dzieci;
 • biografistyka;
 • pedagogika;
 • koncepcje i modele wychowania;
 • psychologia;
 • religie i mitologie;
 • historyczny i współczesny obraz dziecka oraz dzieciństwa;
 • wyzwania wychowawcze;
 • dzieciństwo a niepełnosprawność;
 • dzieciństwo a choroba;
 • sieroctwo;
 • rodziny dysfunkcyjne;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dziec.ekonferencja@gmail.com mija 5 października 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://dziecekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
05.10.2021
Оплата:
160 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
27 сентября 2021; 18:53 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
27 сентября 2021; 18:57 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

23.06.2015

Literacko-kulturowe infantylizacje

Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Filologii Polskiej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) zaprasza na konferencję naukową: Literacko-kulturowe infantylizacje.

27.09.2021

Grzech, występek, zło /Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Natura zła – tego wyobrażonego i tego, którego doświadczamy lub obserwujemy – w pewnym stopniu fascynuje, a liczne tego dowody znajdują się na wyciągnięcie ręki choćby w social mediach, newsach czy kulturze. Jednak zło, a także grzech czy występek stanowią część większej całości, składają się na obraz człowieczeństwa w wymiarze nie tylko kulturowym, ale społecznym, historycznym, religijnym, psychologicznym etc. (informacja organizatorów)

22.11.2021

Tradycja, zwyczaj, obyczaj / Ogólnopolska konferencja naukowa

Słowa „tradycja”, „tradycyjność” pojawiają się w rozmaitych kontekstach i konfiguracjach. Niekiedy stanowią polityczny kapitał, innym razem determinują rodzinne powiązania, jeszcze innym odnoszą się do aspektów religijnych, a także folkloru czy historii. Tradycje są zbiorowe, ale bywają też indywidualne. Dotyczą zbiorowości, przekonań, wierzeń, stanowią oparcie w trudnych momentach dziejów ludzkości, choć czasem bywają postrzegane jako relikt, przedmiot czy zjawisko, przeciw któremu należy bądź wypada protestować.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах