Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 15.04.2016
Дата размещения: 10.02.2016

Język jako świadectwo kultury / Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kielce
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową „Język jako świadectwo kultury”.

Odbędzie się ona 15 kwietnia 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15 G.

Konferencja adresowana jest do badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych. Referentom proponujemy następujące pola tematyczne:

  • przejawy świadomości językowo-kulturowej współczesnych Polaków,
  • język w przestrzeni miejskiej i wiejskiej,
  • kultura języka w polskich mediach, np. w Internecie,
  • polszczyzna miejska, regionalna, ludowa w Internecie,
  • język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach.

Dopuszczamy możliwość poszerzenia tematów o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.

Termin konferencji: 15 kwietnia 2016 r. Miejsce obrad: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 G

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2016 r.

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2016 r.

Termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 15 kwietnia 2016 r. (pomoże to usprawnić proces wydania monografii naukowej).

Opłata konferencyjna: 100 zł. Numer konta zostanie podany w wiadomości mailowej. Opłata konferencyjna obejmuje czynne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, słodkie przekąski) oraz druk recenzowanej monografii.

Organizatorzy nie pośredniczą w organizacji noclegów, mogą jednak służyć radą w tej kwestii.

Czas referowania: 15 min.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych. Artykuły, które przejdą pozytywną recenzję zostają opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres e-mailowy: skndialektologiczne@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy prosimy nazwać w następującej kolejności: nazwisko, inicjał imienia, pierwsze słowa tytułu referatu.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na maila: skndialektologiczne@gmail.com

Więcej informacji pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/.

Komitet Organizacyjny:

  • Katarzyna Ostrowska,
  • Agnieszka Kania,
  • Agnieszka Stępień,
  • Katarzyna Wójcikowska

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
01.03.2016 22:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах