Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.04.2016
Added on: 10.02.2016

Język jako świadectwo kultury / Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową „Język jako świadectwo kultury”.

Odbędzie się ona 15 kwietnia 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15 G.

Konferencja adresowana jest do badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych. Referentom proponujemy następujące pola tematyczne:

  • przejawy świadomości językowo-kulturowej współczesnych Polaków,
  • język w przestrzeni miejskiej i wiejskiej,
  • kultura języka w polskich mediach, np. w Internecie,
  • polszczyzna miejska, regionalna, ludowa w Internecie,
  • język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach.

Dopuszczamy możliwość poszerzenia tematów o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.

Termin konferencji: 15 kwietnia 2016 r. Miejsce obrad: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 G

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2016 r.

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2016 r.

Termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 15 kwietnia 2016 r. (pomoże to usprawnić proces wydania monografii naukowej).

Opłata konferencyjna: 100 zł. Numer konta zostanie podany w wiadomości mailowej. Opłata konferencyjna obejmuje czynne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, słodkie przekąski) oraz druk recenzowanej monografii.

Organizatorzy nie pośredniczą w organizacji noclegów, mogą jednak służyć radą w tej kwestii.

Czas referowania: 15 min.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych. Artykuły, które przejdą pozytywną recenzję zostają opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres e-mailowy: skndialektologiczne@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy prosimy nazwać w następującej kolejności: nazwisko, inicjał imienia, pierwsze słowa tytułu referatu.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na maila: skndialektologiczne@gmail.com

Więcej informacji pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/ifp/dialekt/.

Komitet Organizacyjny:

  • Katarzyna Ostrowska,
  • Agnieszka Kania,
  • Agnieszka Stępień,
  • Katarzyna Wójcikowska
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.