Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 12.05.2016 - 12.05.2016
Дата размещения: 12.04.2016

Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Lublin

Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz „Roczniki Kulturoznawcze KUL” organizują w dniu 12 maja 2016 r. czwartą Ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Kultura i metoda” pt. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem.

Swoistość i uniwersalizm kultury narodowej to temat nie od dziś interesujący przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. U schyłku XX w. zagadnienia narodu i narodowości znalazły się w centrum rozważań wielu badaczy. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie mnożą się badania empiryczne i teoretyczne analizy natury narodu jako takiego i specyfiki poszczególnych narodów. Wpisują się one w aktualną analizę poszczególnych przejawów życia społecznego. Można mówić o zjawisku paradoksalnym: z jednej strony współczesny świat dąży do zjednoczenia i jest już faktycznie powiązany globalną siecią stosunków politycznych, gospodarczych i informacyjnych. Z drugiej strony: towarzyszy temu odradzanie się starych i rodzenie się nowych tendencji w zakresie wyodrębnienia i kulturowego samopotwierdzenia się poszczególnych narodów. Zmianie ulega również rola i znaczenie kultur narodowych. Pojawiają się zatem pytania: o znaczenie kultury symbolicznej pojętej uniwersalnie, ale równocześnie o miejsce kultur narodowych we współczesnym świecie: czy skazane są na homogenizację, czy też zachowają swoją odrębność i różnorodność?


Kulturalistyczne ujęcie narodu splata podejście właściwe naukom humanistycznym przede wszystkim historycznym, różnego rodzaju antropologiom i naukom społecznym, bowiem poszczególne formy kultury są ściśle związane z narodową formacją społeczną jednostek, które ją budują. Znawcy problematyki wymieniają szereg jej elementów, jak: język, tradycję, literaturę, obyczaje, stroje, obrzędy, duchowość, religijność, dzieje. Bodaj najpełniej ten krąg interpretacyjny ujmowała Antonina Kłoskowska: „Kultura narodowa stanowi szeroki i złożony układ (syndrom) sposobów działania, norm, wartości i symboli, wierzeń, wiedzy i dzieł symbolicznych, który jest przez jakąś zbiorowość społeczną uważany za jej własny, jej w szczególności przysługujący, wyrosły z jej tradycji i historycznych doświadczeń oraz obowiązujący w jej obrębie” (A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2012, s. 78).

Konferencja chce postawić pytanie o istotę kultury narodowej, jej swoistość oraz uniwersalizm w ujęciu kulturalistycznym oraz w perspektywie historycznej i antropologicznej. Proponujemy następujące obszary tematyczne:


 Perspektywy badawcze kultury narodowej: historyczna, antropologiczna, socjologiczna
 Różnorodność ujmowania pojęcia „kultura narodowa” oraz spory wokół tego pojęcia
 Uniwersalne znaczenie kultury symbolicznej a kultury narodowe
 Wzajemne relacje i implikacje: kultura narodowa – kultura europejska
 Kanon narodowy - kanon uniwersalny
 Konwersje narodowe jako zjawisko pogranicza
 Centrum kultury narodowej
 Postawy wobec obcych kultur: naród otwarty czy zamknięty?
 Czołowi twórcy kultury europejskiej
 Wizerunek kultur narodowych we współczesnej kulturze
 Rodowód historyczny kultury polskiej

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu komitetu naukowo-organizacyjnego
Dr hab. Wanda Bajor - Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa KUL
Kierownik Katedry Historii Kultury Intelektualnej IK, KUL

Ks. dr Grzegorz Baran
Dr Małgorzata Gruchoła
Ks. dr Piotr Pasterczyk
Mgr Łukasz Sarowski - Sekretarz Konferencji

Informacje organizacyjne
 Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Obejmuje ona koszty poczęstunku (bufet), obiadu oraz publikacji pokonferencyjnej (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych) w „Rocznikach Kulturoznawczych KUL” (pkt. 7).
 Pytania oraz propozycje wystąpień prosimy przesłać na załączonym formularzu w terminie do 20 kwietnia 2016 r. na adres: kult-met@kul.lublin.pl
 Informacje w sprawie akceptacji tematu otrzymają Państwo do 27 kwietnia 2016 r.
 Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej przewidziany został na piątek 6 maja 2016 r.
 Czas i miejsce obrad: 12 maja 2016 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozofii, Lublin, Al. Racławickie 14.

 

 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
20.04.2016 21:30
Дата размещения:
12 апреля 2016; 18:50 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
12 апреля 2016; 18:52 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

21.07.2017

Transformacja w (kon)tekstach kultury

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury, działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprasza pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, pt. "Transformacja w (kon)tekstach kultury", która odbędzie się w dniach 26-27 września w Krakowie.

19.05.2016

Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję "Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939". Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców.

01.10.2016

KulTube 2.0 – Czas Youtuberów / Konferencja

Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury działające przy Instytucie Kulturoznawstwa UMCS ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w konferencji zatytułowanej KulTube 2.0 – Czas Youtuberów.

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах