Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 14.11.2019 - 15.11.2019
Дата размещения: 07.11.2019

„Łzy w literaturze...”

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Częstochowa

Instytut Literaturoznawstwa zaprasza do udziału w konferencji „Łzy w literaturze...”

Pracownicy Instytutu Literaturoznawstwa zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Łzy w literaturze”. Transfer - Recepcja – Przekład (literatura polska, austriacka, niemiecka i szwajcarska)". Odbędzie się ona w 14-15 listopad 2019 r. w Częstochowie.

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach transferu, przekładu i recepcji literackich ujęć płaczu i łez (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) występujących we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych.

Proponując jako myśl przewodnią tegorocznej edycji konferencji zagadnienie lakrymologiczne w kontekście procesów transferu, przekładu i recepcji, pragniemy zachęcić Państwa do podjęcia dyskusji w następujących ujęciach tematycznych:

- Przestrzeń płaczu i jego rola w kulturze (polskiej i niemieckojęzycznej),
- Łzy oznaką moralnej wartości płaczącego czy dewaluacja łez we współczesnej kulturze,
- Czy płacz w literaturze nadal pozostaje medium komunikacji pozawerbalnej?
- Czy zmieniły się znaczenia nadawane łzom – perspektywa diachroniczna?
- Afektywna funkcja łez,
- Czy łzy/płaczą pojęciem globalnym? Czy istnieją dla płaczu granice kulturowe?
- Różne rodzaje płaczu w perspektywie porównawczej,
- Tropy łez i sposoby jego przekładu,
- Czy płaczą tylko kobiety? Czy płacz łączy czy dzieli?
- Wyzwalająca i niszcząca siła płaczu,
- Płacz między pokoleniami – odmienne i tożsame formy ekspresji płaczu,

- Znaczenia płaczu histerycznego, stłumionego itd.

Organizatorzy podkreślają, że językiem konferencji jest język polski i niemiecki.

Program konferencji tutaj.

Информация

Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

21.11.2018

Leopold Staff. W 140. rocznicę urodzin

Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Krakowie w sali numer 42, ul. Gołębia 16.  

30.08.2018

Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję translatologiczną „Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja”. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 10–11.01.2019 roku.

17.10.2016

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna przekład , tłumaczenie , tłumacz w Polsce”, podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy. Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce. W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju. Czy dziś, gdy Polacy stanowią największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska? Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce? Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах