Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.11.2019 - 15.11.2019
Added on: 07.11.2019

„Łzy w literaturze...”

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa

Instytut Literaturoznawstwa zaprasza do udziału w konferencji „Łzy w literaturze...”

Pracownicy Instytutu Literaturoznawstwa zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Łzy w literaturze”. Transfer - Recepcja – Przekład (literatura polska, austriacka, niemiecka i szwajcarska)". Odbędzie się ona w 14-15 listopad 2019 r. w Częstochowie.

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach transferu, przekładu i recepcji literackich ujęć płaczu i łez (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) występujących we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych.

Proponując jako myśl przewodnią tegorocznej edycji konferencji zagadnienie lakrymologiczne w kontekście procesów transferu, przekładu i recepcji, pragniemy zachęcić Państwa do podjęcia dyskusji w następujących ujęciach tematycznych:

- Przestrzeń płaczu i jego rola w kulturze (polskiej i niemieckojęzycznej),
- Łzy oznaką moralnej wartości płaczącego czy dewaluacja łez we współczesnej kulturze,
- Czy płacz w literaturze nadal pozostaje medium komunikacji pozawerbalnej?
- Czy zmieniły się znaczenia nadawane łzom – perspektywa diachroniczna?
- Afektywna funkcja łez,
- Czy łzy/płaczą pojęciem globalnym? Czy istnieją dla płaczu granice kulturowe?
- Różne rodzaje płaczu w perspektywie porównawczej,
- Tropy łez i sposoby jego przekładu,
- Czy płaczą tylko kobiety? Czy płacz łączy czy dzieli?
- Wyzwalająca i niszcząca siła płaczu,
- Płacz między pokoleniami – odmienne i tożsame formy ekspresji płaczu,

- Znaczenia płaczu histerycznego, stłumionego itd.

Organizatorzy podkreślają, że językiem konferencji jest język polski i niemiecki.

Program konferencji tutaj.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.