Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.04.2016 - 02.04.2016
Дата размещения: 10.03.2016

Medialne ramy tożsamości

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Lublin
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Педагоги

Katedra Kultury Medialnej KUL, Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, Katedrą Myśli Społecznej UKSW oraz Katedrą Filozofii i Religioznawstwa GTF (Uniwersytet Preszowski) mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową

 

Medialne ramy tożsamości

 

Lublin, 1-2 kwietnia 2016 rok

 

Współczesna kultura, przestrzeń społeczna, polityczna a nawet gospodarcza są w coraz większym stopniu są zmediatyzowane. Media nie tylko opisują rzeczywistość, ale wpływają na jej kształt, są nie tylko instrumentem komunikacji, ale również lustrem w którym przegląda się społeczeństwo. Dlatego oddziaływaniem i znaczeniem mediów interesują się nie tylko medioznawcy, ale również socjologowie, psychologowie, ekonomiści czy pedagodzy. Zdają sobie oni sprawę z tego, że na poziomie indywidualnym i zbiorowym, obraz siebie samych i innych, pełnione role społeczne i tożsamości są nie tylko rezultatem rzeczywistych interakcji, ale również –quasi interakcji medialnych. W ten sposób rzeczywistość staje się w coraz większym stopniu narracyjna, tożsamość staje się kolażem reprezentacji dostarczanych przez media, kreacją zbudowaną w oparciu i na potrzeby różnego rodzaju publiczności.

 

W związku z tym pragniemy podjąć dyskurs naukowy na temat relacji między mediami a szeroko rozumianą tożsamością. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Katedry Kultury Medialnej i Katedry Socjologii Kultury i Religii. Osobą która od dekad w ramach obu Katedr, prowadziła i prowadzi badania w obszarze tożsamości i kultury jest prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv. Jego dorobek inspirował i nieustannie inspiruje wielu naukowców z kraju i zagranicy, a konferencja stanie się okazją do spotkania z Nim i pogłębionej dyskusji nad Jego koncepcjami. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką pragniemy zaprosić do dyskusji na konferencji pt. „Medialne ramy tożsamości”, która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2016 roku w Lublinie. Pierwszego dnia zaproszeni goście w ramach sesji międzynarodowej podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie „funkcjonowania” medialnych ram tożsamości, natomiast drugi dzień poświęcony będzie refleksjom które wyłaniają się z obserwacji polskiej rzeczywistości.

 

Przedmiotem konferencji,odbywającej się w ramach cyklu „Kultura w mediach. Media w kulturze”, będą relacje między tożsamością a mediami, oddziaływanie mediów na wizerunek i obraz siebie oraz instytucji w wymiarze jednostkowym, społecznym i grupowym. Obserwacja rzeczywistości wskazuje, że kultura tworzona w medialnych obrazach, dźwiękach, tekstach, w portalach społecznościowych i Internecie, nie tylko przenika do codzienności lecz staje się jej osnową – jest źródłem autodefinicji, sposobów postrzegania grup, organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych i religijnych, jest przestrzenią w której powstają nowe style życia.

 

Mamy nadzieję, że tematyka konferencji jest na tyle ważna i szeroka, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału.

 

Efektem końcowym będzie publikacja zbiorowa, opiniowana przez recenzentów.

 

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z głównymi tezami należy przesłać na formularzu dostępnym na stronie: http://www.kul.pl/medialne-ramy-tozsamosci,art_65666.html do 12 marca 2016 roku pocztą tradycyjną na adres: Katedra Kultury Medialnej KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: kjurek@interia.eu, aduda@kul.pl

 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Kwotę prosimy przelać po akceptacji zgłoszenia do dnia 18.03.2016 r. na konto: Bank PeKaO S.A. III O/Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147, z dopiskiem „Medialne ramy tożsamości”.

 

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: (1) posiłki oraz kawę–herbatę w przerwach konferencyjnych, (2) materiały konferencyjne, (3) publikację książkową (artykuły, które wejdą w skład publikacji, zostaną przesłane do recenzji z końcem czerwca 2016 r.).

 

W pobliżu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdują się następujące hotele:

  • Hotel Huzar (15 minut pieszo od KULu)

  • Hotel Młyn (15 minut pieszo od KULu)

  • Dom Nauczyciela (5 minut pieszo od KULu)

  • Hotel Mercure-Orbis (5 minut pieszo od KULu)

 

Miejsca w hotelach należałoby rezerwować z wyprzedzeniem, ponieważ w tym czasie w Lublinie odbywa się wiele imprez, uroczystości. Nadmieniamy, że w przypadku hotelu „Huzar” i „Dom Nauczyciela” możliwa będzie cena zniżkowa, dlatego warto powołać się na Katolicki Uniwersytet Lubelski i tytuł konferencji.

 

Przewodniczący Konferencji:

dr hab. Robert Szwed

e-mail:  szwed@kul.pl

 

Honorowy Przewodniczący Konferencji:

Prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv

e-mail: dycz@kul.lublin.pl

 

Wiceprzewodniczący:

prof. PhDr. Pavol Dancak, PhD. (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)

Dr hab. Krzysztof Wielecki (UKSW)

Dr hab. Marek Rembierz (UŚ)

Dr Anna Sugier-Szerega (ansusz@kul.pl)

 

Sekretarz Konferencji:

Dr Krzysztof Jurek (kjurek@interia.eu)

Dr Aneta Duda (aduda@kul.pl)

 

Kontakt:

tel.:+48791970040; +48601969270

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

e-mail: kjurek@interia.eu; aduda@kul.pl; ansusz@kul.pl;szwed@kul.lublin.pl

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
12.03.2016 22:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах