Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.04.2016 - 02.04.2016
Added on: 10.03.2016

Medialne ramy tożsamości

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators

Katedra Kultury Medialnej KUL, Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, Katedrą Myśli Społecznej UKSW oraz Katedrą Filozofii i Religioznawstwa GTF (Uniwersytet Preszowski) mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową

 

Medialne ramy tożsamości

 

Lublin, 1-2 kwietnia 2016 rok

 

Współczesna kultura, przestrzeń społeczna, polityczna a nawet gospodarcza są w coraz większym stopniu są zmediatyzowane. Media nie tylko opisują rzeczywistość, ale wpływają na jej kształt, są nie tylko instrumentem komunikacji, ale również lustrem w którym przegląda się społeczeństwo. Dlatego oddziaływaniem i znaczeniem mediów interesują się nie tylko medioznawcy, ale również socjologowie, psychologowie, ekonomiści czy pedagodzy. Zdają sobie oni sprawę z tego, że na poziomie indywidualnym i zbiorowym, obraz siebie samych i innych, pełnione role społeczne i tożsamości są nie tylko rezultatem rzeczywistych interakcji, ale również –quasi interakcji medialnych. W ten sposób rzeczywistość staje się w coraz większym stopniu narracyjna, tożsamość staje się kolażem reprezentacji dostarczanych przez media, kreacją zbudowaną w oparciu i na potrzeby różnego rodzaju publiczności.

 

W związku z tym pragniemy podjąć dyskurs naukowy na temat relacji między mediami a szeroko rozumianą tożsamością. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Katedry Kultury Medialnej i Katedry Socjologii Kultury i Religii. Osobą która od dekad w ramach obu Katedr, prowadziła i prowadzi badania w obszarze tożsamości i kultury jest prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv. Jego dorobek inspirował i nieustannie inspiruje wielu naukowców z kraju i zagranicy, a konferencja stanie się okazją do spotkania z Nim i pogłębionej dyskusji nad Jego koncepcjami. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką pragniemy zaprosić do dyskusji na konferencji pt. „Medialne ramy tożsamości”, która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2016 roku w Lublinie. Pierwszego dnia zaproszeni goście w ramach sesji międzynarodowej podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie „funkcjonowania” medialnych ram tożsamości, natomiast drugi dzień poświęcony będzie refleksjom które wyłaniają się z obserwacji polskiej rzeczywistości.

 

Przedmiotem konferencji,odbywającej się w ramach cyklu „Kultura w mediach. Media w kulturze”, będą relacje między tożsamością a mediami, oddziaływanie mediów na wizerunek i obraz siebie oraz instytucji w wymiarze jednostkowym, społecznym i grupowym. Obserwacja rzeczywistości wskazuje, że kultura tworzona w medialnych obrazach, dźwiękach, tekstach, w portalach społecznościowych i Internecie, nie tylko przenika do codzienności lecz staje się jej osnową – jest źródłem autodefinicji, sposobów postrzegania grup, organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych i religijnych, jest przestrzenią w której powstają nowe style życia.

 

Mamy nadzieję, że tematyka konferencji jest na tyle ważna i szeroka, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału.

 

Efektem końcowym będzie publikacja zbiorowa, opiniowana przez recenzentów.

 

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z głównymi tezami należy przesłać na formularzu dostępnym na stronie: http://www.kul.pl/medialne-ramy-tozsamosci,art_65666.html do 12 marca 2016 roku pocztą tradycyjną na adres: Katedra Kultury Medialnej KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: kjurek@interia.eu, aduda@kul.pl

 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Kwotę prosimy przelać po akceptacji zgłoszenia do dnia 18.03.2016 r. na konto: Bank PeKaO S.A. III O/Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147, z dopiskiem „Medialne ramy tożsamości”.

 

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: (1) posiłki oraz kawę–herbatę w przerwach konferencyjnych, (2) materiały konferencyjne, (3) publikację książkową (artykuły, które wejdą w skład publikacji, zostaną przesłane do recenzji z końcem czerwca 2016 r.).

 

W pobliżu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdują się następujące hotele:

  • Hotel Huzar (15 minut pieszo od KULu)

  • Hotel Młyn (15 minut pieszo od KULu)

  • Dom Nauczyciela (5 minut pieszo od KULu)

  • Hotel Mercure-Orbis (5 minut pieszo od KULu)

 

Miejsca w hotelach należałoby rezerwować z wyprzedzeniem, ponieważ w tym czasie w Lublinie odbywa się wiele imprez, uroczystości. Nadmieniamy, że w przypadku hotelu „Huzar” i „Dom Nauczyciela” możliwa będzie cena zniżkowa, dlatego warto powołać się na Katolicki Uniwersytet Lubelski i tytuł konferencji.

 

Przewodniczący Konferencji:

dr hab. Robert Szwed

e-mail:  szwed@kul.pl

 

Honorowy Przewodniczący Konferencji:

Prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv

e-mail: dycz@kul.lublin.pl

 

Wiceprzewodniczący:

prof. PhDr. Pavol Dancak, PhD. (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)

Dr hab. Krzysztof Wielecki (UKSW)

Dr hab. Marek Rembierz (UŚ)

Dr Anna Sugier-Szerega (ansusz@kul.pl)

 

Sekretarz Konferencji:

Dr Krzysztof Jurek (kjurek@interia.eu)

Dr Aneta Duda (aduda@kul.pl)

 

Kontakt:

tel.:+48791970040; +48601969270

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

e-mail: kjurek@interia.eu; aduda@kul.pl; ansusz@kul.pl;szwed@kul.lublin.pl

Information

Application deadline for speakers:
12.03.2016 22:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.