Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 28.09.2018 g.09:00 - 28.09.2018 g.17:00
Дата размещения: 25.09.2018

„Nie-miejsce, nie- czas” pod hasłem ,,Mit-kobieta-bunt”

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Słupsk
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Zaproszenie na konferencję naukową w AP w Słupsku

INSTYTUT POLONISTYKI, RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW zapraszają na: II Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nie-miejsce, nie- czas”  pod hasłem  ,,Mit-kobieta-bunt”

Konferencja, na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest kontynuacją przedsięwzięcia, które odbyło się we wrześniu 2017 roku pod tytułem „Nie-miejsce, nie-czas. Człowiek wobec współczesności”. Tym razem zapraszamy do udziału w dyskusji na temat szeroko rozumianych kategorii: mitu i buntu. Zachęcając do namysłu nad pojęciem mitu, przywołamy słowa Erazma Kuźmy, które doskonale oddają specyfikę tego trudnego do zdefiniowania i niejednoznacznego pojęcia: „Zmienność i nieuchwytność znaczenia mitu – od takich pełnych ubolewania konstatacji  rozpoczynają swe prace prawie wszyscy jego badacze- nie musi być wcale wadą, przeciwnie, niektórzy sądzą, że jest to jego zaletą i siłą”[1]. Centralną postacią naszych rozważań pragniemy uczynić kobietę, wpisując się w ten sposób w obchody setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych. Przy tej okazji chcemy przyjrzeć się mitom dotyczącym kobiet, a funkcjonującym od dawna w obiegu społecznym i mającym swe odzwierciedlenie w literaturze. Interesuje nas również bunt kobiet przeciwko ograniczającym je konwenansom i krzywdzącym stereotypom. Nasza konferencja ma charakter interdyscyplinarny i nie koncentruje się jedynie na problematyce literaturoznawczej. Pragniemy, by rozważania wokół kategorii mitu i buntu oraz kobiety, jako ich podmiotu, podjęte zostały również przed filozofów, antropologów kultury, historyków, historyków sztuki, a także przedstawicieli nauk społecznych: pedagogów, socjologów, politologów. Adresatami wrześniowego spotkania czynimy pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.

Wśród proponowanych obszarów naukowej refleksji znajdują się między innymi poniższe zagadnienia:

- mit jako kategoria metodologiczna i zmiany jej roli we współczesnej humanistyce i naukach społecznych (R. Barthes, S. Taylor, E. Cassirer, C. Levis-Strauss, M Eliade);

- sposoby funkcjonowania mitu i formy myślenia mitycznego – ujęcie interdyscyplinarne;

- świadomość mityczna jako problem filozoficzny ( H.G. Gadamer N. Hartmann, L. Kołakowski);

- mit jako przedmiot badań politologicznych i socjologicznych (kategoria mitu w analizie i refleksji politologicznej, współczesna mityzacja w przestrzeni społecznej);

- kategoria mitu w badaniach literackich (rozumienie pojęcia mit, stereotyp, mityczność, mitologizacja, demitologizacja, powtarzalność, mit jako: geneza, prefiguracja, struktura, znaczenie, wartość, mit i utopia);

 - współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka;

- bunt (sposoby rozumienia buntu, opór i bunt, bunt jako kategoria ontologiczna, filozoficzna);

- bunt w literaturze i kulturze (oblicza „literackiego” buntu i sprzeciwu, twórca jako „ buntownik”, bunt w powieści antyutopijnej);

- nieposłuszeństwo obywatelskie jako szczególna postać buntu;

- struktura przestrzeni wolności i oporu w kulturze i sztuce;

- konstatacja –formy buntu we współczesnym społeczeństwie;

- psychologiczna analiza zjawiska buntu;

- kobiety wtłoczone w stereotypy, społeczne oczekiwania wobec kobiet (matka-Polka, posłuszna, uległa  żona, małżeństwo jako akt nobilitujący kobietę, przypisywanie kobietom „typowo kobiecych” cech);

- ciężar społecznych oczekiwań wobec kobiet (niemożność decydowania o własnym losie, brak akceptacji dla kobiet rezygnujących z macierzyństwa, tłamszenie własnej osobowości, przeszkody w rozwijaniu własnych pasji, trudności w zdobyciu wykształcenia);

- oblicza kobiecego buntu wczoraj i dziś: (w wymiarze jednostkowym: stawianie oporu rodzicom narzucającym córkom niechciane małżeństwa, poszerzanie swojej osobistej przestrzeni w związkach, odrzucanie zamążpójścia na rzecz rozwoju swoich pasji, uzdolnień, powołania;  w wymiarze społecznym: udział w ruchach emancypacyjnych, działania edukacyjne (mające znamiona pracy u podstaw) wśród ubogich zaniedbanych kobiet, udział w polityce i życiu społecznym  (zdobywanie wyższego wykształcenia, zajmowanie stanowisk zarezerwowanych dotychczas dla mężczyzn, wykonywanie „męskich zawodów”, publikacje, działalność dydaktyczna).

Zaproponowaną przez nas problematykę prosimy potraktować jedynie jako przykładowe obszary tematyczne. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, uzupełniające oraz poszerzające horyzonty badawcze. Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji wraz z abstraktem w terminie do 19.09.2018 r.

Informacja o zakwalifikowaniu tematu wystąpienia wraz z numerem konta, na który należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł, zostanie przesłana drogą elektroniczną do 22.09.2018 r. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad, publikację tekstów w monografii. W dniu 28 września (piątek) planowana jest uroczysta kolacja. Uczestnicy organizują, a także pokrywają koszty przejazdu i noclegu na konferencję we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zakwaterowania w jednym z domów studenckich Akademii Pomorskiej lub wskazania dostępnej bazy hotelowej.

Opieka merytoryczna:

dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska – Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich

Komitet organizacyjny:

mgr Ewa Jaszewska

mgr Katarzyna Wasyl

mgr Wojciech Wróblewski

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: rada.doktorantow@apsl.edu.pl

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
19.09.2018
Оплата:
200 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
25 сентября 2018; 08:33 (Anna Sobiecka)
Дата правки:
27 сентября 2018; 22:11 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

03.01.2021

Poetyka protestu / ogólnopolska konferencja naukowa

Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza” Wydziału Polonistyki UW razem z pracownikami Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich zaprasza na konferencję "Poetyka protestu".

27.05.2015

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "BAJKA, BAŚŃ, LEGENDA, MIT - MAGICZNY PIERWIASTEK UTWORU"

Konferencja  poświęconej będzie miejscu i roli bajki, baśni, legendy i mitu w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków i praktyków, którzy w swoich działaniach wykorzystują ww. gatunki literackie jako źródło i inspirację swojej pracy twórczej. Inicjatywa ma na celu zintegrowanie tej części środowiska polskich i europejskich naukowców, którzy skupili swoje działania badawcze w obrębie omawianych gatunków.

31.03.2021

Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Urząd Miejski w Białymstoku i Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Literackie Podlasie kobiet - autorki, bohaterki, czytelniczki. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego 13 września 2021 r. 

11.10.2017

Kultura wykluczenia? V odsłona: Kobiety

Pojęcie wykluczenia towarzyszy niemalże wszystkim refleksjom na temat współczesnej kultury. Wywołuje niejasności, prowokuje do dyskusji, rodzi pytania. Pojawia się w różnych kontekstach i rozważane jest na wielu płaszczyznach. Wydaje się być cechą integralną każdej kultury, pojawiając się niczym antyteza każdego systemu i porządku budowanego w kulturowych kategoriach. Funkcjonuje w refleksji nad językiem, myśleniem, poznaniem. W piątej już odsłonie naszego cyklu proponujemy przyjrzeć się sytuacji kobiet. Z jednej strony w kulturze Zachodu kobiety wywalczyły sobie równouprawnienie, pojawia się jednak pytanie o realność uzyskanych przez nie praw. Czy rola kobiety jest rzeczywiście równoprawna do roli mężczyzny,czy kobieta tyle samo zarabia, czy nie musi wybierać między zawodową karierą a domem, czy wolna jest od seksistowskich uwag i czy szanowana jest jej seksualność i cielesność? Z drugiej strony pozycja kobiety w wielu rejonach świata całkowicie ją uprzedmiatawia i czyni poddaną mężczyźnie. Czy jednak nie ma w świecie muzułmańskim feministek? Czy prawa człowieka są dla wszystkich? Połowa ludzkości to kobiety, często niezauważane, marginalizowane, wyśmiewane, „za stare”, „za grube”, „za głupie”, „zbyt emocjonalne”. Nasze debata o wykluczeniu będzie analizować nie tylko stereotypy, przyzwolenie na przemoc wobec kobiety, brak realnego równouprawnienia, wykluczenie, ale również będzie chciała pokazać możliwości kobiet, ich siłę i wkład, obecny pomimo umniejszania ich roli, w kształtowanie się kultur. Dlatego proponujemy przyjrzeć się takim zagadnieniom jak: 1. Równouprawnienia – fakty czy jedynie puste deklaracje, 2. Ciało kobiety, 3. Niepełnosprawność kobiet, 4. Przypisane kobietom role – stereotypowe i współcześnie formułowane, 5. Emigracja kobiet, 6. Starość kobiet, 7. Społeczne zaangażowanie kobiet i ich możliwości polityczne, 8. Kobieta w przestrzeni publicznej, 9. Miejsce kobiety na rynku pracy, 10. Seksizm – ukryty i jawny, 11. Mobbing wobec kobiet, 12. Feminizm i jego współczesne znaczenie , 13. Ideologizacje kobiety, 14. Mity kobiecości, 15. Kobieta w popkulturze (gry wideo, gry RPG, komiks, serial, film). Czekamy na Państwa abstrakty do końca października (max. 200 słów, prosimy przesłać na adres: kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com). Przewidziane jest wydanie drukiem najciekawszych artykułów w książce monograficznej z cyklu „Perspektywy ponowoczesności”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a ponieważ nikogo nie wykluczamy, zaproszenie nasze skierowane jest zarówno do szacownego grona naukowców z tytułem profesorskim, jak i do zaczynających swą ścieżkę nauki studentów. Liczy się myślenie i nauka.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах