Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 06.03.2021 - 07.03.2021
Дата размещения: 03.01.2021

Poetyka protestu / ogólnopolska konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza” Wydziału Polonistyki UW razem z pracownikami Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich zaprasza na konferencję "Poetyka protestu".

Informacja organizatorów:

Formaliści rosyjscy oraz futuryści tworzą swoje koncepcje na fali buntów społecznych i kulturowych. Julian Tuwim po śmierci Gabriela Narutowicza publikuje wiersz-oskarżenie. „Struktury nie wychodzą na ulicę” – piszą studenci na murach Sorbony podczas paryskiego maja. Ostatnio na transparentach można było przeczytać hasło “Annuszka wylała olej”. To tylko kilka miejsc wspólnych protestu i literatury; protestu i literaturoznawstwa; protestu i humanistyki.

Problematyka buntu, manifestacji czy sprzeciwu interesuje nas w wielorakiej perspektywie. Zastanawia nas między innymi, jak rewolucja może zostać wpisana w strukturę dzieła literackiego. Co literatura „robi” w obliczu niepokojów społecznych? Jak zbudowane są hasła na transparentach? Jakie konteksty przywołują? Proponujemy także refleksję nad relacjami łączącymi poszczególnych badaczy lub teorie humanistyczne z wyrazami oporu społecznego. Nie unikamy również namysłu nad konkretnymi protestami czy samym zjawiskiem sprzeciwu. Chcemy zapytać, czy narzędzia literaturoznawstwa – i innych nauk humanistycznych lub społecznych – mogą okazać się przydatne do analizy różnych odmian buntu.

Proponujemy więc następujące zagadnienia:

Protest w tekście:

 • literatura wobec niepokojów społecznych;

 • formalne wyróżniki buntu w dziele literackim (stylistyczne, kompozycyjne, wersologiczne, genologiczne);

 • gatunkowe sposoby wyrażania sprzeciwu (literackie, publicystyczne, potoczne, pozajęzykowe).

Protest w nauce:

 • praktyka teoretyczna jako kontestacja rzeczywistości społecznej;

 • humanistyka i humaniści wobec niepokojów społecznych.

Protest jako tekst:

 • konteksty oporu społecznego (opis za pomocą kategorii performansu, karnawalizacji, kontrkultury, itp.);

 • literaturoznawcze metody analizy wobec zjawiska manifestacji;

 • aktualizacja archiwum kulturowego jako forma sprzeciwu (stylizacje, cytaty, aluzje i inne zabiegi intertekstualne).

Zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin do nadsyłania abstraktów. Studentów, doktorantów i pracowników naukowych zachęcamy także do formułowania własnych propozycji o zbliżonej tematyce.

PRZEWIDUJEMY WYDANIE PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ W WYDAWNICTWACH UW.

Najważniejsze informacje:

 • Data: 6-7 marca 2021

 • Forma: online, za pośrednictwem komunikatora MS Teams

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 stycznia 2021

 • Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj

 • Długość abstraktu: ok. 300 słów

 • Długość wystąpienia: 15–20 minut

 • Udział darmowy

 • Organizator: Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza” wraz z Zakładem Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

 • Afiliacja: Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Komitet organizacyjny:

 • Piotr Sidorowicz

 • Anna Piniewska

 • Monika Kopcik

 • Karolina Kulpa

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Danuta Ulicka

 • dr Magda Nabiałek

 • dr Artur Hellich

 • dr Łukasz Wróbel

Информация

Адрес:
konferencja online na Wydziale Polonistyki UW
Подача заявок для докладчиков до:
06.01.2021
Оплата:
bez opłat
Дата размещения:
3 января 2021; 18:45 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
11 января 2021; 19:57 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

10.09.2019

Sprzeciw, bunt, niezgoda. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe

Buntowanie się przeciw zastanym wartościom leży w ludzkiej naturze. Doskonałym dowodem na to jest m.in. zjawisko konfliktu pokoleniowego, który można ujmować zarówno w relacjach rodzic – dziecko, jak i stare – nowe, czego najlepszym przykładem jest choćby ballada Romantyczność. Reakcją na ową niezgodę mogą być tak pastisze w postaci tekstów kultury, jak i otwarta rewolucja pociągająca za sobą walkę i rozlew krwi. Sprzeciw jednak nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi, niejednokrotnie powodując cierpienie buntowników. (z zapowiedzi Organizatorów)

25.09.2018

„Nie-miejsce, nie- czas” pod hasłem ,,Mit-kobieta-bunt”

Zaproszenie na konferencję naukową w AP w Słupsku INSTYTUT POLONISTYKI, RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW zapraszają na: II Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nie-miejsce, nie- czas”  pod hasłem  ,,Mit-kobieta-bunt”

05.01.2017

Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii

Katedra Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii, które odbędzie się 7 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

11.06.2019

Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe / ogólnopolska konferencja naukowa

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах