Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.03.2021 - 07.03.2021
Added on: 03.01.2021

Poetyka protestu / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza” Wydziału Polonistyki UW razem z pracownikami Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich zaprasza na konferencję "Poetyka protestu".

Informacja organizatorów:

Formaliści rosyjscy oraz futuryści tworzą swoje koncepcje na fali buntów społecznych i kulturowych. Julian Tuwim po śmierci Gabriela Narutowicza publikuje wiersz-oskarżenie. „Struktury nie wychodzą na ulicę” – piszą studenci na murach Sorbony podczas paryskiego maja. Ostatnio na transparentach można było przeczytać hasło “Annuszka wylała olej”. To tylko kilka miejsc wspólnych protestu i literatury; protestu i literaturoznawstwa; protestu i humanistyki.

Problematyka buntu, manifestacji czy sprzeciwu interesuje nas w wielorakiej perspektywie. Zastanawia nas między innymi, jak rewolucja może zostać wpisana w strukturę dzieła literackiego. Co literatura „robi” w obliczu niepokojów społecznych? Jak zbudowane są hasła na transparentach? Jakie konteksty przywołują? Proponujemy także refleksję nad relacjami łączącymi poszczególnych badaczy lub teorie humanistyczne z wyrazami oporu społecznego. Nie unikamy również namysłu nad konkretnymi protestami czy samym zjawiskiem sprzeciwu. Chcemy zapytać, czy narzędzia literaturoznawstwa – i innych nauk humanistycznych lub społecznych – mogą okazać się przydatne do analizy różnych odmian buntu.

Proponujemy więc następujące zagadnienia:

Protest w tekście:

 • literatura wobec niepokojów społecznych;

 • formalne wyróżniki buntu w dziele literackim (stylistyczne, kompozycyjne, wersologiczne, genologiczne);

 • gatunkowe sposoby wyrażania sprzeciwu (literackie, publicystyczne, potoczne, pozajęzykowe).

Protest w nauce:

 • praktyka teoretyczna jako kontestacja rzeczywistości społecznej;

 • humanistyka i humaniści wobec niepokojów społecznych.

Protest jako tekst:

 • konteksty oporu społecznego (opis za pomocą kategorii performansu, karnawalizacji, kontrkultury, itp.);

 • literaturoznawcze metody analizy wobec zjawiska manifestacji;

 • aktualizacja archiwum kulturowego jako forma sprzeciwu (stylizacje, cytaty, aluzje i inne zabiegi intertekstualne).

Zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin do nadsyłania abstraktów. Studentów, doktorantów i pracowników naukowych zachęcamy także do formułowania własnych propozycji o zbliżonej tematyce.

PRZEWIDUJEMY WYDANIE PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ W WYDAWNICTWACH UW.

Najważniejsze informacje:

 • Data: 6-7 marca 2021

 • Forma: online, za pośrednictwem komunikatora MS Teams

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 stycznia 2021

 • Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj

 • Długość abstraktu: ok. 300 słów

 • Długość wystąpienia: 15–20 minut

 • Udział darmowy

 • Organizator: Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza” wraz z Zakładem Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

 • Afiliacja: Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Komitet organizacyjny:

 • Piotr Sidorowicz

 • Anna Piniewska

 • Monika Kopcik

 • Karolina Kulpa

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Danuta Ulicka

 • dr Magda Nabiałek

 • dr Artur Hellich

 • dr Łukasz Wróbel

Information

Address:
konferencja online na Wydziale Polonistyki UW
Application deadline for speakers:
06.01.2021
Fee:
bez opłat
Added on:
3 January 2021; 18:45 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 January 2021; 19:57 (Mariola Wilczak)

See also

10.09.2019

Protest, Rebellion, Nonconformity. Historical, Social and Cultural Contexts

Rebellion against existing values is rooted in human nature. The generation gap is an excellent proof of this. It can be recognised in the relationship between a parent and a child or between the old and the new, as presented in the ballad The Romantic (Romantyczność) by Adam Mickiewicz. The reaction to nonconformity may be presented in the form of a cultural text or as an open revolution causing violence and bloodshed. However, protests rarely remain unanswered, which often leads to rebels’ suffering (from the Organisers’ announcement).

25.09.2018

„Nie-miejsce, nie- czas” pod hasłem ,,Mit-kobieta-bunt”

Zaproszenie na konferencję naukową w AP w Słupsku INSTYTUT POLONISTYKI, RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW zapraszają na: II Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nie-miejsce, nie- czas”  pod hasłem  ,,Mit-kobieta-bunt”

05.01.2017

Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii

Katedra Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii, które odbędzie się 7 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

11.06.2019

Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe / ogólnopolska konferencja naukowa

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.