Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 29.09.2016 g.09:00 - 30.09.2016 g.14:00
Дата размещения: 18.06.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „In the grim darkness...”. Fantastyka jako obszar badawczy

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Częstochowa
Целевые аудитории:
аспиранты

Celem konferencji będzie próba zmierzenia się z jakże poczytną dziś literaturą fantastyczną, zarówno w aspekcie źródłowym jak i metodologicznym. Stając się przez ostatnie dekady najpopularniejszym gatunkiem literackim, fantastyka pozostaje jednak nadal niezgłębionym przez szerokie grono badaczy polem.

Pisząc i mówiąc o klasycznych autorach tego gatunku, często spotykamy się dziś ze zdziwieniem, gdyż w ujęciu naukowym pozostaje tajemniczą ciekawostką lub wręcz nowinką, gdy w istocie pokolenia uczniów wspomnianych ojców gatunku wypełniły już swoją twórczością spory fragment rynku literackiego. Badania dotyczące tego obszaru są ważne nie tylko dla potencjalnego uszlachetnienia omawianej literatury mianem materiału źródłowego, ale także dla lepszego zrozumienia duszy współczesnych twórców i czytelników, z których spory procent poświęcił się wyłącznie fantastyce. Wyrażamy nadzieję, że konferencja otworzy serię podobnych spotkań, przekształcając się w wydarzenie cykliczne.

Gościem konferencji będzie autor Paweł Majka, który opowie nam o tworzeniu fantastyki z perspektywy praktyka.

Proponujemy następujące obszary obrad:

- zmiany i przekształcenia w fantastyce jako gatunku literackim,

- inspiracje i motywy tradycyjne oraz popkulturowe w fantastyce,

- od pulpu do kultury wysokiej, gdzie chcemy widzieć fantastykę,

- gry video, nowe medium i nowe możliwości gatunku,

- erpegi, LARPy i gry bez prądu - ginące gatunki?,

- fantastyczne światy - ich tworzenie i wykorzystywanie w dziełach kultury,

- Historia gatunku, jak daleko odeszliśmy od mistrzów założycieli?

- fantastyka w filmie i innych mediach audiowizualnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przy ul. Armii Krajowej 36a.

Planujemy wydanie elektronicznej publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanego tomu (spełniającego wszystkie formalne warunki publikacji naukowej) we współpracy z Wydawnictwem Van Der Book.

Warunkiem publikacji jest otrzymanie przez autorów artykułów pozytywnych recenzji.

Zakwaterowanie na terenie Częstochowy uczestnicy konferencji organizują we własnym zakresie (organizatorzy zapewniają pomoc w rezerwacji miejsc – prosimy o kontakt w tej sprawie).

Koszt udziału konferencji: 40 zł - szczegóły dotyczące wpłat zostaną podane w komunikatach zjazdowych.

Bardzo prosimy o przygotowywanie wystąpień o długości nieprzekraczającej 20 minut. Ze swojej strony zapewniamy  wsparcie techniczne w postaci komputera i rzutnika. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (na załączonym formularzu) wraz z tematem i abstraktem (max 250 słów) wystąpienia na adres: konferencja.slc@gmail.com do 31 sierpnia 2016.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.08.2016 21:00
Подача заявок для участников до:
31.08.2016 21:00
Дата размещения:
18 июня 2016; 11:56 (Artur Żywiołek)
Дата правки:
27 сентября 2018; 21:13 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

11.03.2018

Fantastyczne tryumfy wyobraźni

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, “mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasy, science fiction i horroru.

18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

27.05.2015

Polska fantastyka najnowsza... spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?

Konferencja jest poświęcona dyskusji dotyczącej najnowszej polskiej fantastyki. Punktem odniesienia chcielibyśmy uczynić pisarski, w tym i filozoficzny, dorobek Żuławskiego i Lema. Warto, naszym zdaniem, stawiać pytania dotyczące tego, czy i w jaki sposób współcześni pisarze uprawiający fantastykę (fantastykę naukową, fantastykę grozy i fantasy) sięgają po wzory literackie i intelektualne, obecne w pisarstwie polskich nestorów tej konwencji. Zapraszając do dyskusji nad żywotnością ważnej w polskiej literaturze tradycji, związanej z fantastyką naukową autorstwa Żuławskiego i Lema, nie chcemy zamykać Państwa głosów na sprawy również pośrednio związane z tak ujętym tematem konferencji, ale ważne – zdaniem Państwa – dla rodzimej twórczości fantastycznej.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах